Meråker bibliotek ligger på topp i fylket når det gjelder utlån pr. innbygger.
(Foto: Meråker bibliotek)

Meråker bibliotek ligger på topp i fylket når det gjelder utlån pr. innbygger. Foto: Meråker bibliotek

Leser mer enn andre nordtrøndere

Hver innbygger lånte over ti bøker på biblioteket i fjor.

Hver meråkerbygg lånte i fjor 10,44 bøker på biblioteket i gjennomsnitt. Det er mer enn noen annen kommune i Nord-Trøndelag, sier tallene fra som fylkesbiblioteket har samlet inn.

I Høylandet, neste kommune på listen, lånte hver innbygger i gjennomsnitt 8,35 bøker i fjor. Blant Meråkers gode nordtrønder-naboer i Værnesregionen lånte hver frosting 6,73 bøker i snitt, mens hver stjørdaling i gjennomsnitt lånte 3,52 bøker, ifølge den samme oversikten.

Optimalt

- Det er jo litt artig, da, medgir biblioteksjef Anne Marken i Meråker.

Men hun tror ikke de ansatte ved biblioteket i Meråker er så mye flinkere enn de som jobber på andre bibliotek i fylket.

Økning i både besøk og utlån

Dette var bøkene vi leste

Biblioteket i Kimen satte ny rekord i 2016.

- Som kombinasjonsbibliotek er vi organisert slik at vi får utnyttet ressursene optimalt. Alle ressursene er samlet på ett sted. Dermed får vi maksimalt ut av hver eneste krone. Det er nok mye av forklaringen, sier hun.

Aktive brukere

Uansett er bibliotektallene for Meråker utvilsomt hyggelig ledning for biblioteksjef og hennes kolleger. Det samlede utlånet har økt med vel 1000, og utlånet av barnebøker øker. Og det har blitt flere som bruker biblioteket aktivt.

43,9 prosent av alle innbyggerne i Meråker har brukt lånekortet sitt i fjor, sier tallene.

– Å lese sammen gir noe ekstra

Euroburger er betegnelsen på lettlest kiosklitteratur. Damene i lesesirkelen bryter seg på litt mer krevende materie.

Utenbygds

Anne Marken underslår heller ikke at det er flere enn Meråkers egne innbyggere som bruker biblioteket.

- Vi har hybelboere som går på Meråker vgs, studentene bruker oss, pendlere låner hos oss, vi har de som bor på asylmottakene, og vi har hyttefolk, som kanskje bruker biblioteket mer aktivt enn andre steder. Dette bidrar selvsagt til å trekke både totaltallet og andelen brukere oppover, sier bibllioteksjef Anne Marken i Meråker.

Samlet

Meråker bibliotek er et kombinasjonsbibliotek der man har fått samlet både folkebiblioteket, skolebiblioteket for grunnskolen og skolebibliotekt for videregående skole på ett sted.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
New Articles

Nå må Hilde utvide kiosken i kjøpesenteret

Ny og større kiosk kommer ved Malvik Senter.

Varsel om økt fare jordskred

Mye nedbør og snøsmelting fører igjen til økt jordskredfare.

Ferske fjes på scenen for første gang

- Om vi var spent på forhånd? Nei!

Måtte ha hjelp fra bergingsbil

Ingen personer kom til skade, men sjåføren var skjelven etterpå.