Flertallet av årets avgangselever fra grunnskolen Nord-Trøndelag har søkt på yrkesfag.
(Foto: NTB scanpix)

Flertallet av årets avgangselever fra grunnskolen Nord-Trøndelag har søkt på yrkesfag. Foto: NTB scanpix

Flertallet av elevene i Nord-Trøndelag søker yrkesfag

Nesten 55 prosent av årets avgangselever fra grunnskolen har søkt yrkesfag

Aller størst er økningen av søkere innenfor service og samferdsel, der antall søkere har økt med 30,5 prosent fra i fjor. Deretter følger teknikk og industriell produksjon, med en økning på 29,9 prosent.

Også naturbruk er et fag i vekst. Her har økningen vært på 6,4 prosent.

Nedgang

Størst nedgang har det vært innenfor restaurant- og matfag, som har 21,3 prosent færre søkere i år enn i fjor. Idrettsfag opplever en nedgang på 11,6 prosent, mens design og håndverk har en nedgang på 11,5 prosent ifølge tallene fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Endringer

Fylkeskommunen understreker at søkertallene ikke må blandes sammen med skolenes kapasitet.

Det vil komme endringer i søkertallene utover våren. Fylkeskommunen vil få søkere fra andre fylker, og noen vil av ulike grunner endre søknadene sine. Alle søknader skal også kvalitetssikres opp mot inntakskrav.

Nesten 100 prosent

I alt går 1896 elever ut fra grunnskolen i Nord-Trøndelag i 2017. De aller fleste av disse, 1848 elever, har søkt videregående opplæring. Det vil si at 97,47 prosent av alle avgangselever i fylket søker videregående opplæring.

45,43 prosent av søkerne har søkt på studieforberedende utdanningsprogram. De andre, 54,57 prosent, har søkt på yrkesfaglige utdanningsprogram

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
New Articles

– Nå kan helsetilbudet til skoleelevene styrkes

Malvik kommune får ekstra penger fra staten.

Vil heise amerikansk flagg i kommunal flaggstang

Fikk refs i 2015 - nå prøver Frp-politikeren seg på et nytt flagg-stunt i Malvik.

Nå kan du låne komplett fiskeutstyr

Tove Skaget i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har ti komplette sett med fiskeutstyr.

"Kostnadsutviklingen i NAV"

Ordførerer Ivar Vigdenes svarer på strerke skyts i debatten om sosialhjelp i Stjørdal.

Én million til kultur og idrett

– Pengene forsvinner i det store sluket

Sjekk hva lokale lag og foreninger i Malvik får i kommunal støtte.