Per Hembre, daglig leder i AS Meraker Brug, sier det ikke er sikkert at utbyggingen blir gjennomført.
            (Foto: Arkiv)

Per Hembre, daglig leder i AS Meraker Brug, sier det ikke er sikkert at utbyggingen blir gjennomført.Foto: Arkiv

Klarsignal for å bygge kraftverk i Gudåa

Meråker Kraft AS har fått grønt lys.

Departementet har avvist klagen fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag. Dermed har selskapet Meråker Kraft AS fått klarsignal til å bygge ut Gudåa kraftverk.

Vedtaket i Olje- og energidepartementet ble klart like før påske.

"Akseptabelt"

Departementet begrunner avslaget sitt med at det er lagt stor vekt på avbøtende tiltak. Dermed blir ulempene som en utbygging vil påføre naturmangfold, friluftsliv og andre interesser, bli på et akseptabelt nivå, mener departementet.

Etter en helhetsvurdering har departementet kommet fram til at fordelen og nytten ved en utbygging er større enn de skadene og ulempene som den vil medføre.

Lønnsomt?

Men selv om konsesjonssøknaden er avgjort, er det ikke sikkert at utbyggingen blir gjennomført. Det avhenger av lønnsomheten i prosjektet.

- Nå skal vi først detaljplanlegge de to prosjektene Reinåa og Gudåa før de blir sendt ut på anbud. Først da vil vi ha et grunnlag for å kunne fatte en beslutning om å gjennomføre en slik investering. Vi håper å kunne behandle en investeringsbeslutning løpet av dette året, sier Per Hembre, daglig leder i AS Meraker Brug.

Bruget eier 35 prosent av Meråker Kraft AS.

Lave strømpriser

Ifølge Per Hembre har forutsetningene endret seg vesentlig siden man begynte å arbeide med planer om utbygging i Reinåa og Gudåa.

- Vi har i dag et krevende marked med svært lave strømpriser, sier Hembre.

Han sier også at hvis man finner ut at prosjektet er lønnsomt, er det realistisk at en utbygging kan starte i 2018.

Inntekter

Gudåa kraftverk vil bidra med en årlig kraftproduksjon på 11,2 GWh. I tillegg vil det gi varige inntekter til både utbyggeren, Meråker Kraft AS, og til Meråker kommune.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
New Articles

Vil sjekke om du har skrapet ruta

Etter en av høstens kaldeste netter flere steder, var det flere som våknet opp til rim på bilruta i dag. Og nå er politiet på alerten for å sjekke om du har god nok sikt.

Hva synes du om planene rundt den nye "Byporten"?
Du må velge et alternativ

- Byporten? Æ veit itj, æ, nei!

Marit Børseth syns det er lettvint og greit å handle på kjøpesenter.

Boligbrannen på Teveldalen:

Mann fra Meråker siktet i forbindelse med boligbrann

Politiet stiller spørsmålstegn ved forklaringen hans.

- Fullstendig overtent da vi kom fram

Brannvesenet konsentrerte seg om å berge nabohuset.