Til høsten må jegerne i Malvik ta hjerneprøver av alle voksne hjortedyr som skytes. (Foto: Richard Bakken )

Til høsten må jegerne i Malvik ta hjerneprøver av alle voksne hjortedyr som skytes. Foto: Richard Bakken

Må ta hjerneprøver av alle voksne dyr

Myndighetene tar skrantesyken på alvor.

Kartlegging av skrantesyken intensiveres og under jakta til høsten skal alle hjortedyr over ett år, som skytes av jegerne testes. Nytt av året er at dette også gjelder rådyr.

Myndighetene tar skrantesyken (CWD) på alvor. Hele villreinbestanden i Nordfjella villreinområde skal skytes ned og her i Trøndelag skal prøvetakingen av dyr som blir felt under jakta bli mer omfattende.

Bukkejakta på rådyr starter 10. august, og de som skal på jakt må forberede seg på at de må ta prøver fra hjernen til dyrene de feller.

– Nytt av året er at prøvetakingen skal gjøres av alle voksne dyr som felles i vår kommune. Og det er nytt at dette også gjelder rådyr. Derfor må rådyrjegerne belage seg på at de må ta prøver av dyrene de skyter, sier Lars Slettom, rådgiver miljø og helse i Malvik kommune.

Flere hoder

Siste jaktsesong ble alle elghodene felt av jegerne de første ti dagene samlet inn. I år utvides denne perioden.

– I høst skal kommunen samle inn alle hodene fra elg og hjort frem til 31. oktober, sier Slettom. Deretter skal jegerne ta prøver selv av dyrene og sende inn prøvematerialet, Han ser at det er behov for å komme med informasjon og opplæring til jegere og rettighetshavere.

–Vi skal ha et infomøte, for det er viktig at jegerne får informasjon slik at prøvene blir tatt på en korrekt måte. Det er ikke noe hokus pokus, men det er viktig at det blir gjort riktig slik at vi får de riktige dataene, sier Slettom.

Større kvoter

Et av tiltakene som gjøres er å redusere elgstammen i Malvik. Tette bestander av hjortevilt kan øke risikoen for spredning av sykdommen. Økning i kvoter må også vurderes i forhold til den negative utviklingen vi ser for slaktevekter og kalveproduksjon.

– Meraker Brug er kommunens største grunneier og de har laget en ny bestandsplan for de neste tre årene. Dette ble gjort i fjor og i den planen ble antall dyr som felles justert opp. Jeg kommer til å se på den igjen og vurdere om vi skal pålegge å skyte enda flere dyr for å redusere bestanden ytterligere. Grunneierlaget har også sendt inn en plan som jeg ser på nå og den vil jeg gå igjennom og se om avskytingen er i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet. Vi må også se på de øvrige godkjente valdenes bestandsplaner som gjelder og vurdere om det er grunnlag for øke avskytingen i år, sier Slettom

Finner død elg

Slettom forteller at han har fått melding om to døde elger funnet i marka den siste tiden.

– Den siste ble funnet av en turgåer ved Jernbanedammene. Den andre har vi levert inn prøver fra, men de var negative. Det er bra at publikum ringer og melder fra om døde dyr, sier Slettom og legger til at det er fint om man tar bilde og gjerne koordinatene slik at dyrene er lett å finne, slik at de kan dra ut å ta prøver for å sjekke om det har skrantesyke.

Rådgiver Lars Slettom i Malvik kommune.

Rådgiver Lars Slettom i Malvik kommune.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
New Articles

Venter utålmodig på vindkraft-svar

- Det er greit å få avklart hva som skal skje.

Tyvene slo til mens Are sov

Natt til lørdag ble malvikingen frastjålet sykler for over 70.000 kroner.

Sprengning stenger E 6

Blir stengt natt til tirsdag.

Tilsynet fant 17 avvik hos FlyViking

Luftfartstilsynet fant 17 avvik under en inspeksjon hos FlyViking i Tromsø, men ingen så graverende at det ga grunnlag for å gripe inn i driften.

Snorre fridde i full offentlighet

– Jeg ble veldig overrasket, men svarte ja, smiler Mia Kristin Sevaldsen.