Offensivt i omsorgsetaten

«Vi registrerer en offensivitet og en drive. Det skal etaten ha honnør for». SI DIN MENING!

Fra venstre: Roar Berg, Lars-Erik Nordbotn og Arve Stoum er veldig glad for at det nå blir opprettet heldøgns tilbud i Bergs gate for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk.

Fra venstre: Roar Berg, Lars-Erik Nordbotn og Arve Stoum er veldig glad for at det nå blir opprettet heldøgns tilbud i Bergs gate for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. (Foto: )

DEL

I disse dager etablerer Stjørdal kommune et heldøgns pleie og omsorgstilbud for mennesker med psykiatri og eller rusproblematikk i Bergs gate på Stokkmoen. Rådgiver Lars Eirik Norbotn i omsorgsetaten uttaler at han er svært fornøyd med å få på plass det nye tilbudet. Nå kommer det endelig.

For Stjørdal er ikke akkurat første kommune ut med et slik tilbud til denne utsatte gruppa av mennesker. Men likevel: Nå er det her. Og noe forteller det om innsatsen fra de ivrigste i etaten at de som skal jobbe her, fikk ansettelsesbrevene dagen etter at formannskapet sa ja til det nye tilbudet. Så omsorgsetaten har nok følt både behovet og trykket fra brukere for et heldøgns tilbud for innbyggere med psykiatri og eller rusproblematikk.

Rådgiveren sier at det i Stjørdal er satset mye de senere år innenfor omsorg – på eldre og på psykisk utviklingshemmede. Og her tenker vi da på bosentra og ikke minst Skolegata 15 med 15 nye leiligheter for psykisk utviklingshemmede. Det siste er et sjølsagt et betydelig kommunalt tilbud for denne gruppa.

Og nettopp Skolegata 15 gjorde det nye tilbudet i Bergs gate mulig. For inntil bygget i Skolegata sto ferdig, bodde flere av leietakerne her nettopp i Bergs gate. Vi må her gi ros til omsorgsetaten for sin tydelig offensiv over tid.

For det er ikke bare Skolegata og Bergs gate. Det er Fosslivegen også. Fosslivegen 14 med åtte boenheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne som sto ferdig for tre-fire år siden. Mens det nå er under bygging åtte nye i Fosslivegen 16.

Vi nevner gjerne også DMS (distriktsmedisinsk senter) i Breidablikkvegen, et omsorgstilbud i stadig utvikling. Her jobbes det for fem nye akuttplasser.

Så Bergs gate igjen: Et tilbud med åtte leiligheter samt egen base. Allerede bor det sju innenfor målgruppa der. Så behovet var der. Men det viktige; tilbudet er på plass.

Det er med en viss risiko vi nevner tilbud innenfor omsorgsetaten. Det er lett å glemme noe. Og sjølsagt er det også slik at på andre områder innenfor etaten trykker også skoen.

Men i dag ser vi kjapt på det som har skjedd på relativt kort tid. Vi registrerer en offensivitet og en drive. Det skal etaten ha honnør for. Det både inspirerer og motiverer. Og framfor alt, og det er det viktige: Dette kommer kommunens innbyggere til gode. Akkurat slik det er tenkt og skal.

Artikkeltags