(Foto: Ivar Værnesbranden)

Foto: Ivar Værnesbranden

– Vi må være forberedt på at dette blir en veldig krevende prosess

Politikerne, ikke administrasjonen, må gjøre jobben med å få gjennom vei til Tydal, sier rådmann Henrik Vinje i Meråker.

Formannskapet sjak denne uken diskutere det videre arbeidet med veiforbindelse mellom Meråker og Tydal.

Rådmann Henrik Vinje tilrår at det videre arbeidet med å få på plass vei mellom Meråker og Tydal, skjer i form av politisk påtrykk overfor fylkeskommune, fylkesmann, naturvernorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

«Krevende»

– Vi må være forberedt på at dette blir en veldig krevende prosess. Kommunens arealplan er snart to år, og den ble til etter mange innsigelser fra reindriften. Administrasjonen skal delta. Men først må det gjøres et stykke politisk arbeid. Deretter kan teknisk avdeling kobles inn i planleggingen, sier rådmann Henrik Vinje.

Innsigelser

Han viser til kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt for to år siden, han viser til innsigelser fra Sametinget og fylkesmannen, og han viser til at det er kort avstand til verneområder på begge sider av den planlagte veien.

På denne bakgrunnen mener han er det bedre å bruke kreftene på tiltak der mulighetene for et positivt resultat er større enn å bruke administrative ressurser på å utrede muligheter for å få vei til Tydal.

Tegnet ferdig

«Tydalsveiens far», Ole Brenntrø, fnyser av rådmannens innvendinger.

–Kommunens administrasjon trenger ikke å utrede mer. Planen ligger der, veien er tegnet ferdig, og terrenget har heller ikke forandret seg siden 1975, forrige gang tydalsveien var aktuell. Nå handler det om å fatte et nødvendig politisk vedtak i dialog med tydalingene og oversende dette til fylkeskommunen. Her er det rett og slett snakk om fylkeskommunal velvilje overfor Meråker, sier han.

Forslag

Det var Olav Gimse (Frp) som tok opp tydalsveien i kommunestyrets siste møte før jul. Her foreslo han å gjøre en innsats for å få utrede mulighetene for å få etablert veiforbindelse til Tydal. Dette ble enstemmig vedtatt oversendt til formannskapet uten realitetsbehandling.

– Planene er klare, tegningene er ferdige, og terrenget har ikke endret seg siden den gang planene ble laget i 1975! Ole Brenntrø, «tydalsveiens far» har klare meninger om muligheten for vei til Tydal.
(Foto: Privat)

– Planene er klare, tegningene er ferdige, og terrenget har ikke endret seg siden den gang planene ble laget i 1975! Ole Brenntrø, «tydalsveiens far» har klare meninger om muligheten for vei til Tydal. Foto: Privat

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus

Vi må være forberedt på at dette blir en veldig krevende prosess Rådmann Henrik Vinje

Leses nå
 
Nyheter

Dyrker peoner i Malvik

I fjor høst plantet Harmonie Wiesenberg 3500 peonbusker i åkeren til gården på Malvik Nedre, i 2019 håper hun på å starte salg av peonbuketter.

Stram lukt stammer fra tømmer på havna

Den senere tida har det tidvis luktet stramt av kreosot i Stjørdal.

Forbikjøring gikk galt i Hegra

Tre kjøretøy innblandet i trafikkuhell på E14.

Oljesøl på elva

Det ble onsdag observert tynn oljefilm på nedre del av Stjørdalselva.