Det gamle bygget til Sparebanken er ett av byggene planleder Rolf Charles Berg vil frede.
(Foto: Bjørn Fuldseth)

Det gamle bygget til Sparebanken er ett av byggene planleder Rolf Charles Berg vil frede. Foto: Bjørn Fuldseth

– Vil bevare dette bankbygget

Rolf Charles Berg har lyst til å frede Kjøpmannsgata 22.

Ny Sentrumsplan for Stjørdal er nå klar for politisk behandling. Det starter i plankomiteen onsdag i neste uke. En svært viktig og betydningsfull plan for framtidig utvikling av bykjernen i kommunen. Det handler om bebyggelse, byggehøyder og eventuell bevaring av bygg, vegføringer grøntanlegg og leiligheter.

Noe bevaring

Det er tydelig Berg mener plankomiteen og lokalpolitikerne nå går inn i en meget interessant jobb. Politikerne skal legge rammene for utviklinga i bykjernen i år framover. Utgangspunktet ligger der i dag.

– Det er her viktig å se hva vi skal ta vare på, som vi da ønsker å ha med oss, og som forteller historien. Det handler da om hva vi gjør med den eldre bygningsmassen, hva kan vike for å få fornyelsen, hva skal vi bevare, sier Berg.

Han har en bra oversikt over gatebildet. Nevner raskt at han gjerne vil ha med seg videre «blåbygget» i gata, det vil si Kjøpmannsgata 22, hvor Stjørdal Sparebank telte penger i mange år før de flyttet oppover Gata.

– Vet ikke nøyaktig hvilket årstall dette bygget ble reist, men kanskje er det 70-talls. Jeg tror det er viktig å bevare det, det forteller om en tidsperiode, sier Berg.

Også huset på nordsida av gata i dette området, Løvsethstua, har Berg merket seg.

– Vi må ta vare på det. Men da ikke nødvendigvis hvor det står. Vi kan flytte det, sier Han.

Også en annen løsning skisserer han, bygge Løvsethstua inn i et nybygg.

– Dette er gjort med hell i Trondheim. Jeg tenker en lignende løsning for Spendegården lenger ned i Gata.

– Hva med Kjøpmannsgata 38, tidligere Stjørdals-Stua, som stjørdalingene kjenner eiendommen som?

– Vet det er snakk om bevaring av dette bygget, men her er jeg mer i tvil, sier bygutten Berg.

I det hele tatt, Berg ser verken på søndre eller nordre side av dagens Gågate bygg som fortjener å få et bevaringsstempel i ny sentrumsplan.

Leder i komite plan, Rolf Charles Berg, vil frede flere bygg i Kjøpmannsgata i forbindelse med behandlingen av ny sentrumsplan.
(Foto: Bjørn Fuldseth)

Leder i komite plan, Rolf Charles Berg, vil frede flere bygg i Kjøpmannsgata i forbindelse med behandlingen av ny sentrumsplan. Foto: Bjørn Fuldseth

Mer Stokkanveg

Berg er tydelig på at han ønsker at det fortsatt skal bo folk i Kjøpmannsgata.

– Det er viktig av flere årsaker. Jeg tror en byfornyelse er lettere å effektuere dersom vi tillater eiendomsbesitterne å lage leiligheter fra og med 2. etasje og oppover. Næring i mer enn første kan bremse noe på en ønsket fornyelse, sier han.

– Hva med vegsystemene i bykjernen?

– Her ligger det i planen en forlengelse av Stokkanvegen sørover for å kobles inn på E14. Det vil bety at vegen ut fra rundkjøringa øverst i Kjøpmannsgata og som munner ut i E14 da fjernes, sier Berg, som sier han nå ser fram til behandlinga av sentrumsplanen i plankomiteen.

– Unnskyld Berg, hva med en tietasjes på «brannstasjonstomta» i Stokkmovegen?

– Her må vi lage en plan som ikke kaster skygge inn over Torget, sier berg uten å utdype svaret sitt nærmere.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Kan ikke love å spare penger

Påtroppende barnevernsleder Lene Rønning kan slett ikke love politikerne noe billigere barnevern.

Hedret med Norges Vels medalje

Jan Ove Ulseth (53) er hedret med Norges Vels medalje etter 30 år ved Møller Bil.

Vil satse på ny Hegra skole

Joar Håve (Ap) og Leif Eggen (V) vil satse på ny stor barneskole i Hegra.

Løy for politiet, må i fengsel

Stjørdalskvinnen må sone i 15 dager.

Nå må Hilde utvide kiosken i kjøpesenteret

Ny og større kiosk kommer ved Malvik Senter.