Wench Eek i folkeaksjonen Malvikstranda og Torgeir Anda (V) var for ett år siden frustrert over at trasevalget ble utsatt. Men nå kan de juble over at Bane Nor anbefaler at jernbaen legges i langtunnel gjennom Malvik. (Foto: Trond Nøstberg)

Wench Eek i folkeaksjonen Malvikstranda og Torgeir Anda (V) var for ett år siden frustrert over at trasevalget ble utsatt. Men nå kan de juble over at Bane Nor anbefaler at jernbaen legges i langtunnel gjennom Malvik. Foto: Trond Nøstberg

- En stor seier for Malvik og hele regionen

Torgeir Anda (V) jubler etter at det ble kjent at Bane Nor anbefaler å legge jernbanen i langtunnel gjennom Malvik.

- Dette var en flott nyhet og en stor seier for Malvik og et kjempeløft for hele regionen. Nå som alternativet å gå med dobbeltspor langs dagens spor er skrinlagt kan strandsonen gjennom Malvik frigjøres, sier Torgeir Anda etter møtet i Trondheimsregionen der Bane Nor (Jernbaneverket) orienterte om sin anbefaling.

- Nå kan vi fortsette arbeidet med sentrumsplanen for Vikhammer uten at jernbanen legger hindringer for en god sentrumsutvikling, jubler Torgeir Anda.

Til politisk behandling

Med jernbanen i langtunnel vil reisetida mellom Værnes og Trondheim kunne reduseres med flere minutter. Prosjektet er foreløpig beregnet å koste rundt ti milliarder kroner. Bane Nor skal sende sin anbefaling om trasevalg til politisk behandling i de berørte kommunene, Trondheim, Malvik og Stjørdal i mars.

– Vi går for tunnelalternativet fra Ranheim til Hommelvik, fordi alternativet langs sjøen får miljøkonsekvenser og det tar lengre tid å kjøre der, sier prosjektleder Torun Hellen i Bane Nor til NRK Trøndelag som først omtalte saken.

Tunnel ved Strømheim

- Nå skal grunnforholdene på Ranheim utredes nærmere for å se på en mulig plassering for en ny stasjon. I Hommelvik vil tunnelen komme ut ved Strømheim og ikke det alternativet hvor den var lagt nærmere sentrum, forklarer Torgeir Anda.

- Det som er viktig nå er å få dette prosjektet inn i Nasjonal Transportplan (NTP) allerede ved revideringen i juni. Det er noe Venstre allerede har vedtatt på sitt landsmøte, og noe vi vil jobbe med fremover, sier Anda.

Strålende fornøyd ordfører

– I dag har vi fått anbefalinga fra Bane Nord, og de går for langtunellalternativet, helt i tråd med det Malvik kommune har ønsket seg og prioriterer.

Det er en strålende fornøyd malvikordfører Ingrid Aune som sier dette. Hun får nå den jernbanetunellen gjennom kommunen «sin» hun har ønsket seg mest av alt siden hun ble ordfører i 2015. 

– Dette er saken jeg absolutt har jobbet mest med. På bordet ligger det nå en anbefalt løsning som reduserer reisetida mellom Trondheim og Stjørdal med knappe 15 minutter, og det samme selvsagt for hele Trønderbanen, sier Ingrid Aune.

– Jeg er veldig glad, dette alternativet tar hensyn til dyrkamarka, boområdene våre og friluftsarealene i kommunen. Tenk på hele strandlinja vi har i kommunen, ryddet for jernbanespor, sier ordføreren.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Nye rektorer skal være klar før påske

Ungdomsskolene Stokkan og Halsen, skal begge ha ny rektor før skolestart.

Bok og film om utbygging på Ivar Aasen-feltet

Kommunikasjonskonsulent Torgeir Anda fra Saksvik og hommelvikingen Trond Eliassen i «News On Request» bidrar med bok og film om den gigantiske utbyggingen av Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.

Ada Arnstad i Senterungdommen:

– Vi trenger et reverseringsparti

Senterungdommens leder har et klart svar på beskyldninger om at partiet er bakstreversk og drømmer om en tid som engang var.

Stjørdalinger på Sp-landsmøte i medvind

– Vi vil styrke heimevernet og utdanningssenteret på Værnes, sier Erik Bjørgum.

– Kan være ute etter informasjon som misbrukes

Politioverbetjent Eivind Guldseth kjenner igjen problemet til Høibye.