Barnevernsleder Lene Rønning orienterte formannskapet i Stjørdal om oppryddingsarbeidet i barneværnet.
(Foto: Jan Erik Sundøy)

Barnevernsleder Lene Rønning orienterte formannskapet i Stjørdal om oppryddingsarbeidet i barneværnet. Foto: Jan Erik Sundøy

Mange vil jobbe i barnevernet

Det jobbes nå på spreng for å få ansatt folk i de ledige stillingene.

Barnevernsleder Lene Rønning møtte torsdag ettermiddag «på teppet» hos politikerne i formannskapet i Stjørdal.

LES OGSÅ: Fylkesmannen «slakter» barnevernet i Stjørdal

Politikerne ønsker å være tett på oppryddingen som er satt i gang etter at fylkesmannen i fjor påviste stor svikt i jobben som barnevernet i Værnesregionen har gjort. Fylkesmannen konkluderte med at mange barn ikke har fått den hjelpen de har krav på.

Lene Rønning er satt på som midlertidig leder av det interkommunale barnevernet etter at forrige leder måtte gå fra jobben.

Under formannskapets møte i Stjørdal torsdag ettermiddag ba Frp's Nelly Lian om å få en orientering om arbeidet som nå gjøres i barnevernet i Værnesregionen. Barnevernsleder Lene Rønning stilte i møtet på kort varsel.

LES OGSÅ: Lyser ut stillingen som barnevernsleder

Barnevernslederen forklarte stjørdalspolitikerne at tjenesten nå er i gang med å rette opp alle avvikene som fylkesmannen har påpekt. Hun forklarte også at dette arbeidet vil ta tid.

En stor utfordring for barnevernet er ubesatte stillinger. Disse er lyst ut.

– Det har meldt seg mange kvalifiserte søkere til de ledige stillingene, opplyste Rønning.

Hun konstaterte at søkerne er godt kvalifisert. Uroen rundt barnevern-tjenesten har ikke ført til at folk er skeptiske til å jobbe i Værnesregionen.

Barnevernslederen ble også bedt om å kommentere at fylkesmannen nå har varslet enda et tilsyn overfor barnevernet i Værnesregionen.

–Det er ingen dramatikk i det, forklarte Rønning.

Tilsynet som skal gjennomføres tidlig i juni, er en naturlig oppfølging fra fylkesmannen sin side.

LES OGSÅ: Varsler nytt tilsyn

Under det neste tilsynet har fylkesmannen varslet at de ønsker å intervjue både ledere i kommunen og ansatte i barnevernet om hvordan de opplever situasjonen. Også barn som har vært i kontakt med barnevernet i Værnesregionen, skal intervjues.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus

Det har meldt seg mange kvalifiserte søkere til de ledige stillingeneLene Rønning, konstituert leder av barneverneti Værnesregionen

Leses nå
 
Nyheter

Nye rektorer skal være klar før påske

Ungdomsskolene Stokkan og Halsen, skal begge ha ny rektor før skolestart.

Bok og film om utbygging på Ivar Aasen-feltet

Kommunikasjonskonsulent Torgeir Anda fra Saksvik og hommelvikingen Trond Eliassen i «News On Request» bidrar med bok og film om den gigantiske utbyggingen av Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.

Ada Arnstad i Senterungdommen:

– Vi trenger et reverseringsparti

Senterungdommens leder har et klart svar på beskyldninger om at partiet er bakstreversk og drømmer om en tid som engang var.

Stjørdalinger på Sp-landsmøte i medvind

– Vi vil styrke heimevernet og utdanningssenteret på Værnes, sier Erik Bjørgum.

– Kan være ute etter informasjon som misbrukes

Politioverbetjent Eivind Guldseth kjenner igjen problemet til Høibye.