Illustrasjonsfoto
(Foto: )

Illustrasjonsfoto Foto:

Kommunen må betale advokatutgiftene

Fylkesmannen har pålagt Stjørdal kommune å betale søkernes advokatutgifter i to byggesaker.

Begge utbyggerne fikk sine søknader avslått i kommunen. Avslagene ble klaget inn for fylkesmannen som ga søkerne medhold.

Nå har fylkesmannen også gitt Stjørdal kommune om at kommunen også må betale advokatutgiftene som søkerne har hatt i forbindelse med klagesaken. Begge engasjerte advokater da kommunen sa nei.

Nå beordrer fylkesmannen kommunen til å betale advokatutgiftene som søkerne har hatt. Stjørdal kommune må ut med til sammen 58.500 kroner i salær til to advokater.

Meierivegen

Den første saken gjelder oppføring av en enebolig i Meierivegen. Naboer engasjerte advokat og klaget til kommunen over byggesaken. Det førte til at kommunen forandret den opprinnelige godkjenningen av byggesøknaden.

Naboene ba kommunen om å dekke sakskostnadene deres, men den søknaden ble avslått. Dermed ble saken sendt til fylkesmannen.

Fylkesmannen konkluderer med at klagen førte til at kommunens vedtak ble endret. Derfor må klagerne få dekket sine saksomkostninger.

Salærkravet fra advokat Line Gulbrandsen var på 27.187 kroner.

Tangmoen

Den andre saken handler om advokatutgifter i forbindelse med en byggesak på Tangmoen. Denne saken har versert fram og tilbake i flere runder. Byggesaken dreier seg om oppføring av tre rekkehusleiligheter.

Også her klaget naboene og fikk til slutt medhold av politikerne i komité plan. Fylkesmannen opphevet likevel dette vedtaket. Nå har kommunen gitt tillatelse til bygging.

Fylkesmannen peker på loven som sier at en part skal tilkjennes dekning for vesentlige kostnader dersom et vedtak blir endret til gunst for parten. Det har skjedd i dette tilfellet, konkluderer fylkesmannen.

Stjørdal kommune må betale 31.400 kroner til Pretor Advokat.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

- Vi kan overta som vertskommune om Stjørdal ikke vil mer

Meråker kommunestyre er provosert av "storebror" Stjørdal.

Budsjettet kuttes med 8,5 millioner kroner

Kommunestyret i Malvik vedtok mandag rådmannens forslag til budsjettkutt.

Skal spise middag med kongeparet

Malvik-ordfører Ingrid Aune er invitert på middag for kongeparet.

Brøt seg inn og stjal utstyr fra Røde Kors

Frastjålet GPS og sambandsutstyr.

Kyllobakkan stengt for all trafikk i to dager

Ruster opp vegen før teleløsningen.