Miljøpartiets Tommy Reinås og Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen ved parkeringsplassen i Storvika som nå kan bli frigjort for friluftsformål.
(Foto: Jan Erik Sundøy)

Miljøpartiets Tommy Reinås og Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen ved parkeringsplassen i Storvika som nå kan bli frigjort for friluftsformål. Foto: Jan Erik Sundøy

Nå skal bilene bortfra Storvika

Fylkespolitikerne Tommy Reinås (Mdg) og Jan Inge Kaspersen (Ap) gleder seg. Nå skal Storvika rustes opp.

Fylkesutvalget i Nord-Trøndelag vedtok tirsdag å gi penger som skal brukes til å ruste opp friluftsområdene Storvika, Håmmårsbukta og Monsberga i Stjørdal.

Storvika får 300.000 kroner, Håmmårsbukta får 100.000 kroner og Monsberga får 5.000 kroner.

 

De tilskuddene som fylkeskommunen nå har fordelt, kommer fra statlige og fylkeskommunale friluftsmidler. Bevilgningene tar utgangspunkt i tiltak og aktiviteter som faller inn under det tradisjonelle norske friluftslivet.

Jan Inge Kaspersen som er gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, sier at dette er penger som vil styrke stjørdalingenes friluftstilbud.

Stjørdal kommune har allerede satset i områder som Monsberga, Storvika og Håmmårsbukta. Nå følger fylket opp med mer penger.

– Støtten til opprustning av Storvika er fylkeskommunens aller største tilskuddsprosjekt, ved siden av Tinbuen friområde i Levanger, påpeker Tommy Reinås. Han er gruppeleder for Miljøpartiet de Grønne i fylkestinget.

Reinås forteller at fylkeskommunens arbeid med friluftsliv bygger på nasjonal friluftslivs-politikk . Målet er å skape opphold og fysisk aktivitet i friluft på fritida med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.

Fylkeskommunen har hoved-ansvaret for det regionale arbeidet med friluftsliv. Det betyr å prioritere, fordele og rapportere fordelingen av fylkeskommunale og statlige tilskudd til friluftslivsformål.

– Målsettingen med friluftslivspolitikken er å fremme det enkle friluftslivet. Det betyr friluftsliv for alle, i dagliglivet og i harmoni med naturen, sier Jan Inge Kaspersen.

Friluftslivspolitikken legger videre vekt på en kjerne av ikke-konkurransepregede og ikke-motoriserte fritidsaktiviteter som foregår på allment tilgjengelige og naturpregede områder.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus

Dette er penger som vil styrke stjørdalingenes friluftstilbudJan Inge Kaspersen, gruppeleder for Ap i fylkestinget

Leses nå
 
Nyheter

Her gikk det ut mange liter drivstoff

Drivstoffkunder fikk fylle billig i forbindelse med sykkel-NM.

Hegra skole i 2019 – Halsen må vente

Det ble resultatet da flertallet i kommunestyret ga arbeidsordre til stjørdalsrådmannen torsdag ettermiddag.

Mindre kollisjon i Halsøen

Bil mot buss i Halsøkrysset.

Ordførereren slapp å beklage

En stemme skilte ordfører Ivar Vigdenes (Sp) fra flengende kritikk i kommunestyret torsdag.

Tilbys 150.000 ekstra til miljøvennlig kunstgress

Enstemmige Stjørdalspolitikere tilbyr Tangmoen Idrettslag 150.000 kroner ekstra til nytt kunstgressdekke.