Meråkerordfører Kari Anita Furunes på talerstolen under SP-landsmøtet i Trondheim i helga.

Meråkerordfører Kari Anita Furunes på talerstolen under SP-landsmøtet i Trondheim i helga.

- Ulv og bjørn utfordrer hele lokalsamfunnet

- Ulv og bjørn utfordrer hele lokalsamfunnet på en helt spesiell måte, mener Meråker-ordfører Kari Anita Furunes.

Hun tok opp rovdyrpolitikk under Senterpartiets landsmøte i Trondheim i helga.

Furunes pekte på at Innbyggere og politikere i Meråker gjennomgått en prosess som har ført til en alvorlig tillitskrise i forhold til regjeringen.

¬- Vi tilhører et prioritert beiteområde, men hva hjelper det når vi ikke kan benytte beite i utmark, spør meråkerordføreren.

Hunforteller at i Meråker er jerv, kongeørn og gaupe en del av hverdagen, og det håndterer folk relativt greit.

- Men gjeninnføring av ulv og bjørn, utfordrer både beitenæringene, grunneiere og hele lokalsamfunnet på en helt spesiell måte, sier Furunes.

Blir ikke trodd

Den siste beitesesongen har derfor vært veldig krevende for både reindrifta og sauenæringa i Meråker. Eierne har opplevd store tap til alle fem rovdyr. Og for første gang i nyere tid har SNO dokumentert flere tap til ulv.

- Men, vi blir ikke trodd eller hørt, sier Furunes.

Folk i Meråker har på flere måter forsøkt å få gjort noe med situasjonen.

Bruker media

Å nå fram i medias lys, har derfor vært en viktig strategi for bygdefolket. Det har de i stor grad lyktes med. Både video med dyrelidelser, leserinnlegg, søknader til departementene om skadefelling, nye jaktmetoder eller utkjøp av beiteretten, og til slutt brev til statsministeren om kjøp av rovdyrkvoter i Øst- Europa, har fått mye oppmerksomhet i media.

- Men, vi har ikke lyktes med å påvirke sittende regjering. Vi opplever at årsaken sitter på departementsnivå, der egen agenda gang på gang viser seg å være i utakt med Stortinget, mener Furunes.

Viker unna

Hun trekker fram det hun mener er typiske tegn for dagens regjering: Unnvikende offentlig saksbehandling i rovdyrforvaltningen.

- Meråker opplever å ikke bli tatt på alvor, sier ordføreren.

Hun ser på det som meget graverende at et enstemmig kommunestyrevedtak i 2016 nå etter 90 dager ikke er besvart av Mat- og Landbruksdepartementet.

Får ikke svar

Meråker Senterparti har heller ikke mottatt svar på sine tre konkrete spørsmål til statsministeren.

- Gjelder virkelig ikke forvaltningslovens bestemmelser for departement eller statsministeren, spør Furunes.

Som ordfører er hun veldig fortvilt over det som har skjedd i Meråker siste beitesesong.

- Vi opplever at vi ikke blir hørt, og aller minst av Høyre, sier Furunes.

Tillitskrise

Hun mener tillitskrise er det eneste dagens regjering er i stand til å få til i rovdyrforvaltningen, en situasjon som Furunes er tydelig på ikke er holdbar.

- Den eneste løsninga vi ser, er et regjeringsskifte, sier meråkerordfører Kari Anita Furunes.

Et Senterparti i posisjon til å iverksette effektive tiltak, for dette går ikke lengre. Nasjonalt er det et rop etter en løsning i rovdyrforvaltningen, vi gjør det.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Her gikk det ut mange liter drivstoff

Drivstoffkunder fikk fylle billig i forbindelse med sykkel-NM.

Hegra skole i 2019 – Halsen må vente

Det ble resultatet da flertallet i kommunestyret ga arbeidsordre til stjørdalsrådmannen torsdag ettermiddag.

Mindre kollisjon i Halsøen

Bil mot buss i Halsøkrysset.

Ordførereren slapp å beklage

En stemme skilte ordfører Ivar Vigdenes (Sp) fra flengende kritikk i kommunestyret torsdag.

Tilbys 150.000 ekstra til miljøvennlig kunstgress

Enstemmige Stjørdalspolitikere tilbyr Tangmoen Idrettslag 150.000 kroner ekstra til nytt kunstgressdekke.