En bekymret Thor Ivar Weiseth (85) betrakter raskanten like ved bolighuset.
(Foto: Egil Rømo)

En bekymret Thor Ivar Weiseth (85) betrakter raskanten like ved bolighuset. Foto: Egil Rømo

Nå skal raskanten sikres

Nå skal raskanten som truer et bolighus i Sortegrenda sikres.

Stjørdalsrådmannen går inn for at kommunen dekker den såkalte distriktsandelen når denne delen av Krikbekken i Svedjan-området i Lånke skal sikres. Vannet i Krikbekken graver seg nemlig stadig nærmere en tomannsbolig. Det er aktiv erosjon i ravinen, og større utglidninger skjedde senest romjula i fjor. Ravinen er nå sju meter høy. Raskanten er i dag bare ti meter fra boligen.

LES OGSÅ: Jord og leire raste ut i Sorta

Sikringsarbeidet blir et spleiselag mellom Stjørdal kommune, Norsk Vassdrags og Elektrisitetsvesen (NVE) og grunneierens forsikringsselskap.

Bekkeløpet grenser på hver side til kvikkeleiresoner. På nordsida ligger kvikkleiersonen Svedjan. Her kan tomannsboligen og infrastruktur bli rammet av et framtidig kvikkleireskred. På søndre side ligger gården Sorte midtre hvor tre boliger kan være utsatt.

Ifølge NVE vil en videre erosjon trolig medføre mer lokal ustabilitet og ytterligere utglidninger. Dette kan føre til at tomannsboligen raser ut og at kvikkleirelommer i tiltaksområdet blir blottet og kvikkleireskred utløses.

– Et kvikkleireskred nord for bekken vil kunne true den kommunale Sortasvegen, vannledningen fra Lånke Vasslag, dyrkamark og spredt boligbebyggelse, frykter stjørdalsrådmannen.

LES OGSÅ: Redd det skal rase mer

Hun går inn for at stjørdalspolitikerne bevilger 116.000 kroner til sikringsarbeidene.

Tiltaksplanen fra NVE går ut på at bunn og sider i bekken steinsettes. Steinfyllingene vil i tillegg ha stabiliserende effekt på området. Dette vil redusere risikoen for både lokal utglidninger og kvikkleireskred.

Rådmannen mener sikringstiltaket vil øke stabiliteten i hele området og redusere faren for et større kvikkleireskred i Sortegrenda.

– Av hensyn til samfunnsinteressene, vurderer rådmannen at kommunen bør dekke hele distriktsandelen i dette tilfellet, skriver rådmannen i saksutredningen som legges på bordet til politikerne i formannskapet torsdag.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Fortvilte mødre etterspør sommer–SFO i Stjørdal

Mangle sliter med å få kabalen til å gå opp.

– Vi må få lov til å finne på litt sprell

Malvikrussen håper folk tolererer litt ekstra støy når feiringa starter for fullt.

Påkjørt av gaffeltruck

En person ble skadet i arbeidsulykke i Stjørdal.

Kontrollerte 30 sjåfører på morgenkvisten

Politiet stilte seg til på E14 i Hegra.