Ordfører Ingrid Aune har engasjert seg for å bli kvitt bomstasjonen på Leistadkrysset. 
            (Foto: Anders Fossum)

Ordfører Ingrid Aune har engasjert seg for å bli kvitt bomstasjonen på Leistadkrysset. Foto: Anders Fossum

Ordfører ber om at bomstasjon fjernes

Malvikordfører Ingrid Aune vil ha bort bomstasjonen på Vikhammer.

Ordfører Ingrid Aune (Ap) ber Nye Veier AS sørge for at bomstasjonen på avkjøringsrampa fra E6 på Leistad fjernes.

- Som ordfører har jeg de siste seks månedene jobbet for å få avsluttet bompengeinnkrevingen for dem som kjører av E6 i Leistadkrysset. Nå som Nye Veier AS skal se på plasseringene av bomstasjonene i forbindelse med utbyggingen av E6, har jeg både i møter og skriftlig bedt om at denne bomstasjonen fjernes, sier ordfører Ingrid Aune (Ap).

Lokaltrafikk

Det har i mange år vært argumentert fra politikere i Malvik om at bompenger for å kjøre av E6 i Leistadkrysset gir en urimelig belastning for lokaltrafikken. Etter at kommunestyret godkjente en forlengelse av bompengeinnkrevingen for å finansiere utbyggingen av E6 i Stjørdal og Trondheim, har det vært et krav at lokaltrafikken skal kunne kjøre fritt av og på motorveien på Leistad, slik det i alle år har fungert i Hommelvik og Svebergkrysset.

– Det har vært gjort flere forsøk på å få fjernet bomstasjonen på Leistad. Men så langt har Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet ikke vist vilje til å følge opp de lokale ønskene. Men med Nye veier AS, som ny aktør med ansvar for planlegging og utbygging av E6, er det riktig å ta opp dette på nytt i forbindelse med at selskapet utarbeider en bompengeproposisjon for behandling i Stortinget i løpet av høsten, sier Ingrid Aune.

Nye Veier AS legger i sine planer opp til at den 42,5 kilometer lange strekningen, med en beregnet utbyggingskostnad på 13 milliarder kroner, skal delfinansieres gjennom en videreføring av bompenger i nye 15 år. Det ligger i det forslaget som skal behandles politisk i de berørte kommunene, at det fortsatt skal være innkreving av bompenger for å kjøre av E6 i Leistadkrysset.

Gratis å kjøre på

Etter at den opprinnelige bompengeinnkrevingen på E6 gjennom Malvik var over ble det politisk godtatt en forlengelse av bompengene frem til 2023. Daværende ordfører i Malvik, Terje Bremnes Granmo (Ap), fikk i februar 2009 gleden av å avslutte innkrevingen i påkjøringsrampen til E6 i Leistadkrysset. Det gjorde at bilister fra Vikhammer slapp å betale for å kjøre E6 nordover i kommunen. Sammen med andre lokalpolitikere gjorde Granmo flere henvendelser til Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet for å få innfridd kravet om at også bompengeinnkrevingen på avkjøringsrampen skulle avsluttes. Men møtte ingen forståelse for kravet om at lokaltrafikken i Malvik ikke skal belastes med bompenger.

Ny bompengeperiode

For å realisere den planlagte utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim–Åsen er det forutsatt at bompenger skal finansiere 32 prosent av kostnadene. Det vil bety at bilistene må regne med å betale for å kjøre E6 gjennom Malvik frem til 2038. Samtidig med utbyggingsplanene er Statens vegvesen i gang med planer for å endre innkrevingen av bompenger. Der foreslås det at de lokale rabattordningene ved forskuddsbetaling fjernes, og erstattes med et tak på antall passeringer det skal kreves bompenger for.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Rykket ut til pipebrann i Mostadmark

Huseier tok kontakt med brannvesenet.

MasterChef ble en døråpner:

Mats slår seg opp i restaurantbransjen

Ideen om det nye restaurantkonseptet til Mats Paulsen kom på et nachspiel i fjor vinter.

Prost Slungård gir seg

– Jeg har fra nyttår bedt om å bli løst fra stillingen som prost i Stjørdal prosti.

Budsjettet framlagt

Uendret eiendomsskatt

Heller ingen kutt i tilbudene i Malvik.

- Travbane på dyrkajord i Malvik!

Matgjord kan ikke erstattes, mener forfatteren av innlegget.