Stjørdalspolitikerne vil utrede svø,mmehall på skoleplana ved Halsen Ungdomsskole. Hotelltomta og kulturhuset Kimen i bakgrunnen.
(Foto: Jan Erik Sundøy)

Stjørdalspolitikerne vil utrede svø,mmehall på skoleplana ved Halsen Ungdomsskole. Hotelltomta og kulturhuset Kimen i bakgrunnen. Foto: Jan Erik Sundøy

Vil utrede svømmehall på skoleplana ved Halsen U

Skoleplana ved Halsen Ungdomsskole seiler opp som alternativ når stjørdalspolitikerne skal planlegge ny svømmehall.

Et enstemmig formannskap er mer utålmodig enn rådmannens noe forsiktige tilnærming til ny svømmehall.

Etter forslag fra Arbeiderpartiets Erling Weydahl vedtok formannskapet å be kommunestyret om å sette i gang utredning av ny svømmehall snarest. Den nye svømmehallen skal søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan.

I de foreløpige vurderingene omkring ny svømmehall har rådmann Anne Kathrine Slungård og hennes stab pekt på «skolekvartalet» der halsen barneskole og Halsen Ungdomsskole ligger. Rådmannen har antydet enten det sørvestlige eller nordøstlige hjørnet av området.

I formannskapet torsdag foreslo ordfører Ivar Vigdenes å ta med også skoleplana ved Halsen U i svømmehall-vurderingen.

–Da kan vi få en direkte forbindelse mellom skoleområdet og Kimen kulturhus, skisserer ordføreren.

Han ser for seg svømmehall på skoleplana med gangbru over til hotellet som kan bygges ved Kimen og kulturhuset.

Ordføreren ser for seg at den nye svømmehallen kan kombineres med et velværesenter der private interessenter kan være med. Derfor får prosjektgruppa som skal jobbe med svømmehallplanene, også beskjed om å se på muligheter for eksterne finansieringsbidrag til svømmehallen.

Målet er at gruppa skal ha sin utredning og forslag klare i løpet av høsten eller kommende vinter.

Arbeidsgruppa skal også vurdere muligheten for å legge et nytt varmebasseng til svømmehallen.

Saken legges på bordet til politikerne i kommunestyret førstkommende torsdag.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Skal ha blitt ranet med kniv:

Politiet venter på DNA-svar fra Kripos

De to mistenkte erkjenner ikke forholdet.

Trønderdans på låven i Venna

Lørdag 5. august inviterer Mostadmark Skytterlag til tradisjonell låvefest med danseband.

Slik er de nye planene med gjestegården

Snart blir det liv igjen innenfor veggene i Meråker Gjestegård.

– Dette er noe jeg har drømt om lenge

Bård Knutsen fra Grønberg virkeliggjør drømmen om å gå Norge på langs.

Kjørte over midtrabatten og i feil kjøreretning

Observert av en politipatrulje i Stjørdal sentrum.