Ordfører Ingrid Aune er svært glad for at barn og unge har engasjert seg og kommet med mange fargerike og fine innspill til behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel.
(Foto: Trond Nøstberg)

Ordfører Ingrid Aune er svært glad for at barn og unge har engasjert seg og kommet med mange fargerike og fine innspill til behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel. Foto: Trond Nøstberg

- Flott at også barna engasjerer seg

Ordfører Ingrid Aune (Ap) er svært godt fornøyd med engasjementet og de mange innspillene som er kommet under barhandlingen av kommuneplanens samfunnsdel.

- Som ordfører er jeg jeg opptatt av at også de yngste innbyggerne i kommunen, de som ikke har stemmerett, også skal bli hørt og få være med når vi diskuterer utviklingen for å gjøre kommunen bedre å bo og leve i, sier ordføreren i forkant av kommunestyrets behandling av kommuneplanens samfunnsdel.

Tegninger og bilder

- Jeg vil gi honnør til skolene og barnehagene som har laget egne prosjekt der barna har tegnet, tatt bilder og kommet med konkrete kommentarer til hva de synes er bra, og hva de mener ikke er så bra i barnehagen og skolen deres, sier ordføreren.

Flere bør gå til skolen

 - Som et eksempel sier elevene ved Vikhammer Grendaskole at de ikke liker at det er så mange biler som kjører inne på skoleområdet. De har også kommet med innspill der de forslår at flere elever bør gå til skolen, sier Ingrid Aune, som har mottatt en stor bunke tegninger og skriftlige innspill som er lagt ved saken.

Politisk behandling

Kommunestyret har mandag kveld første politiske behandling kommuneplanens samfunnsdel. Den planen legges ut til offentlig høring frem til slutten av august før den kommer til avsluttende behandling.

Samfunnsdelen er en av de overordnede planene som er grunnlaget for styringen av Malvik kommune. Kommunestyrets har hatt samfunnsdelen som tema på to møter i januar og februar. I slutten av mars ble det holdt et folkemøte på Messebygget på Midtsand, der innbyggerne var invitert for å drøfte planen.

Det har også vært gjennomført møter med utvalg og organisasjoner, barn og ungdom har vært invitert til å delta med sine innspill og forslag.

 

 

 

 

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Her gikk det ut mange liter drivstoff

Drivstoffkunder fikk fylle billig i forbindelse med sykkel-NM.

Hegra skole i 2019 – Halsen må vente

Det ble resultatet da flertallet i kommunestyret ga arbeidsordre til stjørdalsrådmannen torsdag ettermiddag.

Mindre kollisjon i Halsøen

Bil mot buss i Halsøkrysset.

Ordførereren slapp å beklage

En stemme skilte ordfører Ivar Vigdenes (Sp) fra flengende kritikk i kommunestyret torsdag.

Tilbys 150.000 ekstra til miljøvennlig kunstgress

Enstemmige Stjørdalspolitikere tilbyr Tangmoen Idrettslag 150.000 kroner ekstra til nytt kunstgressdekke.