Jona s Svensson og Tore Hårstad fordeler grusen i bekken slik at den blir gyteplass for sjøørreten. (Foto: Morten Welde, SJFF)

Jona s Svensson og Tore Hårstad fordeler grusen i bekken slik at den blir gyteplass for sjøørreten. Foto: Morten Welde, SJFF

La ut 12 tonn grus til sjøørreten

Denne uka har SJFF redd opp brudesenga til sjøørreten i Stokkbekken.

SJFF og elveeierlaget gjennomfører biotopforbedrende tiltak i viktige sjøørretbekker i Stjørdal. Sjøørreten har vært totalfredet i Stjørdalsvassdraget siden 2010 og det arbeides for at man igjen skal få en bestand som kan beskattes. I sommer ble det registrert en svak oppgang i bifangsten, men dette er bare en brøkdel av fangsten på 90-tallet.

– Vi legger blant annet ut gytegrus og vi utbedrer vandrings-hindre. Arbeidet for sjøørreten trues nå dessverre av Stjørdal kommunes planer om å fylle igjen den siste resten av det gamle elveleiet. Det er et av de viktigste beiteområdene for sjøørret i Stjørdal. Skulle det skje, vil det ikke ha noen hensikt å gjøre tiltak i elva og gytebekker, sier Morten Welde i SJFF.

Tirsdag kveld var han og medlemmer av foreningen i aksjon i Stokkbekken. 12 tonn med grus ble plassert i bekken for at sjøørreten skal ha gode gyteplasser.

SJFFs arbeid med bekkene i Stjørdal legges merke til.

– Inspirert av vår innsats har en rekke ulike miljøer rundt Trondheimsfjorden intensivert sin innsats for å ta vare på den etter hvert utrydningstruede sjøørreten. Hvert år blir jeg invitert ulike plasser for å holde foredrag om hva vi gjør og hva man kan utrette ved frivillig innsats. I juni var jeg for eksempel i Grong og besøkte elevene ved sportsfiskelinja på den videregående skolen der og nå er biotopforbedrende tiltak på timeplanen, sier Welde.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Ekspert på «tannlegefobi»

Utstyrt med lystgass, trøst og beroligende får Stian Sundli reparert tennene til selv den mest engstelige.

Barna dekorerte tunnelen

Onsdag var det storstilt markering av utsmykkingen i gang- og sykkeltunnelen under jernbanen ved Prix-butikken på Skatval.

Mottaket for enslige mindreårige legges ned

UDI varsler opphør ved Meråker EM mottak.

Landets eneste arbeiderkvinnelag feiret seg selv

Stjørdal var det tredje stedet i landet som stiftet arbeiderkvinnelag, og de er de siste til å gi seg.