Fylkesmannen har vurdert om ordfører Ingrid Aune kunne delta under kommunestyrets behandling av eierskapsmeldingen.
            (Foto: Trond Nøstberg)

Fylkesmannen har vurdert om ordfører Ingrid Aune kunne delta under kommunestyrets behandling av eierskapsmeldingen.Foto: Trond Nøstberg

Fylkesmannen har vurdert ordførerens habilitet

Fylkesmannen har foretatt en lovlighetskontroll av ordførerens habilitet under behandlingen av en sak i Malvik kommunestyre.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottok en klage med krav om lovlighetskontroll etter kommunestyrets behandling av Malvik kommunes eierskapsmelding.

- En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsdokument for kommunens virksomhet som er lagt til selskaper der kommunen er medeier. Den gir en oversikt over kommunens eierinteresser, de politiske og juridiske styringsgrunnlag, samt en selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, skriver fylkesmannen om utgangspunktet for vurderingen.

Jobb i Trønderenergi

Den konkrete klagen gjelder om ordfører Ingrid Aune (Ap) var habil og om hun kunne delta da kommunestyret gjorde vedtak i saken.

Bakgrunner er at Ingrid Aune kom fra stillingen som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i Trønderenergi AS, ett av selskapene hvor Malvik kommune har eierandeler, da hun ble valgt som ordfører.

Habil i formannskapet

Før kommunestyrets behandling av eierskapsmeldingen var saken oppe i formannskapet. Der ble ordføreren erklært habil og deltok under behandlingen. Det samme valgte flertallet i kommunestyret å gjøre, men representantene Per Walseth (PP), Anders Frost (H) og Torgeir Anda (V) krevde at saken ble sendt over til fylkesmannen for en lovlighetskontroll.

Formell feil

Fylkesmannen påpeker at kommunestyret gjorde en formell feil ved ikke å foreta en selvstendig vurdering av habiliteten, men at flertallet var tilfreds med at habiliteten tidligere var vurdert av formannskapet. Fylkesmannen mener at kommunestyret burde ha behandlet spørsmålet om habilitet, og bare votert over om dette skulle diskuteres.

Fylkesmannen konkluderer imidlertid med at Ingrid Aune var habil og kunne delta under behandlingen da eierskapsmeldingen ble revidert av kommunestyret.

Mer å lese på Bladet:
 
comments powered by Disqus
Leses nå
 
Nyheter

Lot kompisen kjøre – var ruset på alkohol og narkotika

Politimesteren i Trøndelag har tatt ut tiltale mot en stjørdalskvinne i begynnelsen av 20-årene.

Dårlig oppslutning om bredbånd:

– Folk er litt trege til å melde seg på

Jobber med å få på plass fiber på sørsida i Meråker.

Byggeklar tomt for Hegra skole neste år

Politikere får saken på bordet tirsdag.

Så mye ga kommunene til TV-aksjonen

– Da alle bøsser var tømt og alle bidrag telt opp, viste totalbeløpet fra Malvik 603.067 kroner. Det er så vidt jeg vet ny rekord, sier innsamlingsleder Ingrid Aune.

Politikere tok en ringedugnad

Store og små næringsdrivende i Malvik fikk en politiker på tråden.