Fant salmonella i kråker

Det er påvist salmonella i tre kråker felt ved en fyllplass ved Stjørdal sentrum, melder Veterinærinstituttet.

DEL

Funnet er gjort i forbindelse med det jegerorganisert jaktprosjektet på smårovvilt i Stjørdal kommune. Veterinærinstituttet har gjennomført en del salmonella-undersøkelser på dyr som blir skutt i prosjektet.

Kråker ved avfallsplass

Av i alt 26 dyr, 14 kråker ble det påvist salmonella hos tre av kråkene. Alle var felt i umiddelbar nærhet av avfallsplassen tilknyttet Isak D. Westgaard på Sutterøy.

Det er funn av variantene Salmonella Kedougou (1) og Salmonella Infantis (2). Begge variantene har vært påvist som årsak til utbrudd av salmonellose hos mennesker her i landet. De har også blitt påvist i importerte fôrvarer, og som årsak til salmonellose hos husdyr. Salmonella Infantis er også isolert fra måke i Norge, opplyser Veterinærinstituttet.

- Ikke overraskende

Skjelstad Hanne Ringkjøb ved veterinærinstituttet mener likevel det ikke er grunn til å frykte økt smittefare i Stjørdal.

- Vi vet det finnes salmonella i naturen, og det er ikke overraskende at vi finner salmonella i tre friske kråker. Men det blir interessant å se hva resultatet blir etter hvert som vi får tatt flere prøver i områet, sier Ringkjøb.

- Kan kråkene ha fått i seg smitte på fyllplassen?

- Ja, det er ikke utenkelig.

Mage-tarm-sykdom

De finnes ca. 2500 ulike varianter av salmonella som kan gi mage-tarmsykdom hos dyr og mennesker. Det finnes to kjente, spesifikke reservoarer for salmonella i den norske faunaen: To varianter av Salmonella Typhimurium som finnes hos stasjonære småfugler og piggsvin.

Fyllplasser hvor det deponeres organisk avfall tiltrekker seg rovdyr og altetere, spesielt måker og kråkefugler. Denne konsentrasjonen av fugl øker muligheten for overføring av salmonella og andre smittestoffer mellom individer, skriver Veterinærinstituttet.

Smårovviltprosjekt

Veterinærinstituttet har tatt sine prøver i samarbeid med Smårovviltprosjektet i Stjørdal, et prosjekt i regi av Stjørdal kommune, Fjellstyrene og Stjørdal Jeger og Fiskeforening.

Jaktprosjektet følges av flere forskningsmiljøer, bl.a Veterinærinstituttet. I prosjektet som har som hovedformål å spre jakttrykket i kommunen på flere arter foregår det organisert smårovviltjakt på rødrev, mår, mink, røyskatt, grevling, mårhund, kråke, skjære, ravn og nøtteskrike.

Det er opprettet en egen portal i forbindelse med smårovviltprosjektet - Jakt i Stjørdal.

Artikkeltags