Lurte NAV for 63.000 kr

Stjørdalskvinnen fikk 63.000 kroner i ledighetstrygd, men var i jobb.

DEL

Hun møtte i tingretten forleden og tilsto trygdebedrageri. Kvinnen som er i begynnelsen av trettiåra, slipper fengsel. Hun må betale en bot på fem tusen kroner.

Jobbet likevel

Det var i løpet av et års tid fra høsten 2009 til høsten 2010 stjørdalskvinnen utviste det som i følge siktelsen mot henne, var grov uaktsomhet. Hun lot være å føre opp alle timene som hun jobbet, på meldekortene som hun leverte til NAV.

For hele perioden opplyste kvinnen at hun hadde jobbet bare 60 timer. Men kontroll fra NAV sin side viste at hun faktisk hadde arbeidet i til sammen 423 timer. Dermed fikk hun urettmessig utbetalt til sammen 63.332 kroner for mye i dagpenger.

Innrømmet skyld

Stjørdalskvinnen møtte i tingretten forleden. Her innrømmet hun trygdebedrageriet og erkjente straffskyld.

I domspremissene sier retten at allmennpreventive hensyn gjør at trygdebedrageri må straffes strengt. Kvinnen har misbrukt et system som i avgjørende grad er basert på tillit. Ved misbruk av denne type ordninger, vil tilliten til et grunnleggende element i velferdsstaten svekkes, skriver retten i domspremissene.

Tingretten konkluderte med at betinget fengsel i 30 dager er en passende reaksjon. Stjørdalskvinnen slipper å sone. Betingelsen er at hun ikke gjør nye lovbrudd i prøvetida på to år.

Følbar reaksjon

Likevel mener retten at stjørdalskvinnen må få en umiddelbar og følbar straffereaksjon. Derfor ble hun også dømt til å betale en bot på fem tusen kroner.

Kvinnen vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for henne.

Artikkeltags