Må i fengsel etter vold

Mannen slo, sparket og lugget stedatteren. Ved en anledning skal han også ha kastet varm ris i ansiktet hennes.

DEL

Nå må han sone 30 dager i fengsel og betale 20.000 kroner i oppreisning til jenta.

Mannen, som nå er i begynnelsen av førtiåra og kommer fra dalføret, nektet straffskyld da han møtte i retten tiltalt for familievold forleden.

Han var tiltalt etter en alvorlig bestemmelse i straffeloven, for å ha mishandlet og krenket noen i sin husstand.

Over flere år

Volden mot stedatteren skal ha startet da jenta bare var tre år gammel og fortsatt utover oppveksten. Jenta er nå i tenåra og har flyttet hjemmefra. Mor og stefar er skilt.

I følge tiltalen bar volden mot jenta preg av både slag og spark. Han skal også ha lugget henne under en biltur. Ved en annen anledning var stefaren anklaget for å ha slengt varm ris i ansiktet på jenta.

Turbulente forhold

Til sammen 12 vitner ble hørt i retten. Av domspremissene går det fram at tingretten har dannet seg et bilde av temmelig turbulente familieforhold med mye krangel som ofte utartet til fysisk håndgemeng mellom både stefar, mor og datter.

Jenta selv fortalte retten om en oppvekst der hun stadig var utsatt for slag fra stefaren. Mannen skal ha slått med flathanda ved de fleste tilfellene. Jenta forklarte at hun hadde store vansker med å huske og skille enkeltepisoder. Hun innrømmet også at hennes oppførsel kunne være provoserende iblant i kranglene med stefaren.

Blåmerker

Jenta forklarte at hun flere ganger hadde fått blåmerker på håndleddene etter kranglene med stefaren. Merkene ble bekreftet av noen vitner.

Stefaren forklarte i retten blåmerkene med at han var helt nødt til å holde stedatteren fast for å roe henne under utagerende oppførsel.

Jentas bestemor vitnet i retten og hun bekreftet i stor grad jentas historie og turbulente forhold til sin stefar. Bestemoren kunne imidlertid heller ikke huske enkeltepisoder så godt.

Stefarens foreldre forklarte at de ikke hadde sett noe til den påståtte voldsutøvelsen. De ville ikke være med på at sønnen var voldelig.

Ikke lov

Retten konkluderte med at jentas egen opplevelse av volden måtte tillegges vekt. Hun ble slått av en omsorgsperson i hjemmet, der hun skulle føle full trygghet. Retten legger også vekt på at grensene for bruk av fysisk makt i barneoppdragelse, har blitt flyttet de siste årene. Bruk av makt er nå mindre akseptabelt enn det var for 20 år siden.

Retten fant det bevist at stefaren hadde slått og sparket ved til sammen sju konkrete episoder. Mannen ble imidlertid dømt etter en mildere bestemmelse i straffeloven enn tiltalen gikk ut på. Han er dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager er gjort betinget.

Dommen er ennå ikke rettskraftig. Stefaren har frist ut uka til å avgjøre om dommen skal ankes.

Artikkeltags