Mer stein fra Bergskleiva

John Reidar Halle i Brødrene Halle A/S har orientert Stjørdal kommune om at firmaet ønsker å reåpne et gammelt steinbrudd i Bergskleiva.

John Reidar Halle.

John Reidar Halle. (Foto: )

DEL

– Vi orienterer kommunen om dette og ber samtidig om informasjon om en eventuell veg videre for oss for å nå målet om å ta ut mer stein i Bergskleiva, sier Jon Reidar Halle, daglig leder i Brødrene Halle.

Ferdig i år

Brødrene Halle har tatt ut betydelig mengder stein i Bergskleiva gjennom flere år før de avsluttet for et par år siden samtidig som E14 i området ble strammet opp med rettstrekning.

– Nøyaktig hvor mye stein vi har tatt ut siden vi startet i 1987 i Bergskleiva har ikke jeg noe tall for her. Men kanskje et sted mellom 500 000 til 700 000 kubikk. Det er stein brukt i forbindelse med flyplassanlegg og ellers i sentrum. Samtidig har vi også drevet bruddet i Knottbakkan i Hegra. Tidligere med antatt steinressurs for drift fram til 2015. Men vi har gått oss på store mengder løsmasser i bruddet i Knottbakkan og ser at vi må avslutte der i år. Og da søker vi derfor etter nye muligheter for steinuttak på denne siden av Stjørdalselva, sier Halle.

Elvforbygging

Halle sier til lokalavisa at de nå informerer kommunen om situasjonen og at de ønsker å se på muligheten for mer steinuttak i Bergskleiva.

– Vi ønsker oss en førstereaksjon fra Stjørdal kommune. Grunneier har samtykket i at vi gjør denne forpostfektingen. Vi ser at det er steinressurs igjen i dette området, og da mer nøyaktig i et brudd som Vassdragsvesenet åpnet og drev i perioden 1950-1960. Vassdragsvesenet tok ut stein her for elvforbygging. Men det er mye berg igjen, kanskje kan vi ta ut 500 000 kubikk, ja, pluss et par hundre tusen til. Dette vil vi få mer nøyaktig om tilbakemeldinga fra kommunen er positiv, sier Halle.

Kortreist

Halle mener ressursen de ser i Bergskleiva kan være tilstrekkelig for produksjon et tiår eller mer.

– Og det som taler mye for en åpning av dette bruddet er lokaliseringa. For det vil være det eneste bruddet på denne siden av elva. Det ligger nært til sentrum som vil ha store behov for pukk med den utbyggingstakten vi har i kommunen. Og vi ser at det er rasutsatt også i Stjørdal, ikke minst langs E 14. Og da melder behovet sitt for stein. Vi har kjørt stein oppover dalen også i forbindelse med de siste dagers ras, sier Halle.

Dersom kommunen er positiv til henvendelsen fra Halle regner daglig leder med at det går ett år før søknader, nødvendige reguleringer og undersøkelser, også arkeologiske, er behandlet og unnagjort, og første salve kan settes av.

Artikkeltags