Redd sprekk på 170 millioner

Arbeiderpartiets Joar Håve er redd den økonomiske sprekken på Husbyjordet vil passere 170 millioner når alle kostnader tas med.

Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve.

Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve. (Foto: )

DEL

Håve peker på at styret selv har kommet med en kostnadsøkning på 125 millioner. I tillegg hefter det stor usikkerhet ved deler av finansieringen. Altfor optimistiske kalkyler når det gjelder offentlig støtte og støtte fra private, kan gi en sprekk på 50 millioner i tillegg.

Frykter mer

Ap's gruppeleder frykter kulturhusprosjektet på Husbyjordet vil føre til enda større belastning på kommunens økonomi enn de sju ekstra millionene i økte årlige driftsutgifter som har ligget i regnestykkene til nå.

– Styret ser naturlig nok isolert på kostnadene bare for kulturhusdelen. Men prosjektet innebærer også kirke, parkeringsanlegg under jorda og en park oppå. Denne alene er anslått til 20 millioner og er ikke med i prosjektet. Disse kostnadene har vært lite fram i lyset når det har handlet om prisen på kulturhuset og driftsutgifter, sier Joar Håve.

Alle kostnader

Han ber nå rådmann Kjell Fosse og hans stab om å ta med alle kostnader når de nå skal gi politikerne et grunnlag å avgjøre kursen i kulturhussaken på.

– Nå må vi få alle kostnadene, ikke bare kulturhusdelen på bordet, mener Ap›s gruppeleder.

LES OGSÅ: Kulturhus til 696 millioner

Han er redd det ekstra finansieringsbehovet gjør at de årlige ekstrautgiftene blir 20 millioner kroner over de 7 ekstra som har vært regnet med til nå.

- Hvor skal Stjørdal skaffe disse pengene hvert eneste år? Skal de også gå på bekostning av barnevern, PPT og sykehjemsplasser, spør Håve.

Håve sier rådmannen også må også kvalitetssikre inntektskalkylene da disse danner grunnlaget for en netto merkostnad på 7 millioner. Det blir en stor og omfattende jobb for rådmannen, men helt nødvendig.

Eiendomsskatt

– Administrasjonen har tidligere vært tydelig på at det må innføres eiendomsskatt hvis vi skal klare våre forpliktelser på skole, omsorg og en merkostnad på 6 millioner på kulturhuset. Sett i det perspektivet, blir sprekken som nå skisseres, ganske massiv, sier Håve.

Han mener de som nå vil gå for å fullføre kulturhuset, også må ta ansvar for finansieringen og de årlige driftsutgiftene.

– Derfor må rådmannen gi oss politikere en oversikt over de økonomiske konsekvensene, sier Håve.

Ap-lederen er tydelig på at politikerne nå må ta kontroll med hele kulturhusprosjektet.

Nytt styre

I utgangspunktet vil Håve avvikle aksjeselskapet og legge kulturhuset fullt ut til kommunen som et kommunalt prosjekt.

– I det minste må styret for aksjeselskapet skiftes ut med politiske representanter som har budsjettansvar, sier Håve.

Han frykter at beregningene fra styret er altfor optimistiske. Selskapets egen ovesikt viser at det mangler 50 millioner i støtte fra private og offentlige.

Det var ikke lagt opp til konklusjoner i formannskapet. Bare en orientering.

Håve innrømmer at han merker presset, men sier at tilbakemeldinger ved siste valg og den siste tida gir partiet den trygghet som trengs når det nå drar seg til.

Artikkeltags