Tas med tvang likevel

Stjørdalspolitikerne avviser klagen fra eierne av Gymnasgata 5.

DEL

Stjørdalspolitikerne akter ikke å gi seg.

Torsdag vedtok et enstemmig formannskap å stå på kommunestyrevedtaket der kommunen tar eiendommen Gymnasgata 5 med tvang. Klagen fra eieren ble avvist uten diskusjon i formannskapet.

Det blir nå opp til fylkesmannen i Nord-Trøndelag å avgjøre saken. Stjørdalspolitikerne mener de er i sin fulle rett og at kommunen ikke har gjort noen feil i ekspropriasjonsvedtaket. Kommunen ønsker å overta eiendommen der det i dag står et eldre bolighus og to uthus for å skaffe mer plass til lekeområde for Sandskogan Barnehage som ligger ved siden av.

Eierne av Gymnasgata 5 har planer om å bygge et bofellesskap for funksjonshemmede barn på stedet. Tomta kan gi plass for 20 boligenheter pluss servicefunksjoner.

Kommunen har imidlertid ikke villet gå inn på noen diskusjon om disse planene. Rådmannen viser til at den aktuelle eiendommen har vært regulert til offentlig formål i mange år allerede.

Stjørdal kommune har heller ikke erstatningstomt å tilby.

Artikkeltags