Ti nye flyktningeboliger

Stjørdal kommune har ute på anbud bygging av 10 nye flyktninge-?boliger på Stokkmoen.

RIVES: er skal stjørdal kommune rive og bygge ti nye boliger.

RIVES: er skal stjørdal kommune rive og bygge ti nye boliger. (Foto: )

DEL

– Dette er en sak vi nå tar opp igjen etter at vi for et par år siden skrinla prosjektet fordi vi mente prisen ble for høy. Saken er nå ute til anbud og kanskje kan vi ha klar de nye leilighetene rundt sommerferien neste år, sier Bjørn Bremseth, eiendomssjef i Stjørdal kommune.

For dyre

Stjørdal kommune var godt i gang med arbeidene for å realisere flyktningeboliger i Tyholtvegen 14 for vel to år siden. Prosjektering var ferdig, og også anbudsrunden. Men prisen var høyere enn det Bremseth og administrasjonen likte, og etter hvert utviklet det seg en noe vanskelig dialog mellom kommune og entreprenør, som blant annet resulterte i behov for advokatbistand. Tilsist mente kommuneadministrasjonen at beste utgang var å stoppe prosjektet. Og det ble gjort. Derfor står de gamle boenhetene på tomta, og det bor folk i dem.

Ny runde

– Men nå gjør vi et nytt forsøk på å fornye boligmassen på eiendommen. Og vi kjører det samme prosjektet som sist. 10 boenhetter etter de samme tekniske krav som sist. Tidspunktet for gjennomføring er nå viktig, for dersom vi ikke kjører prosjektet igjennom nå må vi følge nye tekniske krav, og da betyr det at vi må starte prosjekteringa på nytt, sier Bremseth.

To millioner

Og det vil være en kostbar sak for kommunen. For Bremseth har brukt to millioner på første runde for å få realisert ny boligmasse i Tyholtvegen 14 hvor nettopp prosjekteringskostnaden er tyngst på godt over en million. Men i de to millioner ligger det også anbudskostnader fra første runde samt noe i honorar til advokatbistand.

– Så det er viktig for oss å gjennomføre dette prosjektet nå med den prosjekteringa som ligger der, sier Bremseth.

Artikkeltags