Vegen forsvant

Store deler av fylkesvegen er borte ved Fossan Mølle i Skjelstadmark.

(Foto: Roger Myhre)

DEL

Elva har revet med seg en bru over vegen. Folk som bor i området er nå helt sperret inne. Det har også gått ras på Langsteinsida som gjør at vegen ikke er farbar der heller.

Elva har revet med seg en bru over vegen. Folk som bor i området er nå helt sperret inne. Det har også gått ras på Langsteinsida som gjør at vegen ikke er farbar der heller.

Elva går i kulvert under fylkesvegen ved Fossan Mølle. Store deler av kulverten er rett og slett revet bort av trykket fra vannmassene.

Artikkeltags