Vegen forsvant

Store deler av fylkesvegen er borte ved Fossan Mølle i Skjelstadmark.

DEL

Elva har revet med seg en bru over vegen. Folk som bor i området er nå helt sperret inne. Det har også gått ras på Langsteinsida som gjør at vegen ikke er farbar der heller.

Elva går i kulvert under fylkesvegen ved Fossan Mølle. Store deler av kulverten er rett og slett revet bort av trykket fra vannmassene.

Artikkeltags