Vil samle all helse

Mener en samlokalisering av ambulanse, DMS og legevakt i eller ved Halsen sykeheim vil være en god løsning.

VIL HIT: Både enhetsleder ved Halsen sykeheim, Terje Johnsen (t.v.) og Lars-Eirik Nordbotn mener en samlokalisering av ambulanse, DMS og legevakt i eller ved Halsen sykeheim vil være en god løsning.

VIL HIT: Både enhetsleder ved Halsen sykeheim, Terje Johnsen (t.v.) og Lars-Eirik Nordbotn mener en samlokalisering av ambulanse, DMS og legevakt i eller ved Halsen sykeheim vil være en god løsning. (Foto: )

DEL

Legevakt, distriktsmedisinsk senter og ambulanse ved dagens Halsen sykeheim. Det blir en realitet om rådmannen får det som han vil.

Administrasjonen har jobbet med en strategiplan for de framtidige omsorgstjenestene i Stjørdal kommune. Planen har fått navnet Omsorg 2030, og trekker de store linjene om hvordan tjenestetilbudet skal organiseres. Men i planen ligger det også et sterkt ønske fra administrasjonen om at dagens legevakt, ambulansetjeneste og distriktsmedisinsk senter (DMS) skal samlokaliseres ved eller i dagens Halsen sykeheim.

Saksbehandler Lars-Eirik Nordbotn sier at de nå tenker langsiktig og framtidsrettet.

– Dagens tilbud er veldig oppstykket, med legevakt og ambulanse på en plass, DMS et annet sted og sykehjemmet en tredje plass. Det er ingen heldig løsning for verken brukere eller de som skal utføre tjenestene slik vi ser det. Det er bakgrunnen for at vi nå ønsker å lodde stemningen om en samlokalisering, sier Nordbotn.

Sykehjemsplasser på vent

Som er direkte konsekvens av disse planene, ber administrasjonen nå om vedtaket om bygging av 16 sykehjemsplasser ved Halsen sykeheim nå blir satt på vent.

– Det gjør vi for å få en avklaring om en samling av tjenestene er det som blir valgt. Vi ønsker å kjøpe oss litt mer tid.

Det kan føre til nybygging ved Halsen sykeheim, enten for institusjonsplasser, DMS, eller noen av de andre funksjonene som er tenkt dit. Stjørdal kommune har i forslaget til ny arealplan, som skal ut på høring i oktober, lagt inn at kommunen kan sikre seg sju eiendommer som grenser mot sykehjemmet. Det for å sikre nok areal til en eventuell utbygging.

Come-back for Lånke

Samtidig som administrasjonen nå setter sykehjemsplassene ved Halsen på vent, vil de åpne dørene ved Lånke aldersheim på nytt. Aldersheimen ble stengt i sommer, da beboere og ansatte endelig kunne ta i bruk nye Lånke bosenter.

– Her ønsker vi å opprette 14 kortidsplasser på midlertidig basis, slik at vi får gjort de avklaringene vi må rundt sykeheimen. Dette for å møte utfordringene med samhandlingsreformen og fordi behovet for korttidsplasser er stort.

Samtidig vil dagens korttidsplasser på Halsen bli omgjort til institusjonsplasser.

– I formannskapets behandling ble universell utforming ved Lånke aldersheim et tema. Hvilke tanker har dere gjort dere om det?

– Om du skal bygge nytt, er kravene om universell utforming ufravikelig. Når det gjelder rehabilitering og oppussing, er ikke kravene absolutt. Vi er forberedt på at vi kan få reaksjoner på dette, men vi mener at dette vil fungere, så lenge vi snakker om midlertidige plasser.

Større fagmiljø

Nordbotn mener det er flere gode grunner til at samlokalisering er mest egnet.

– På den måten kan vi få samlet fagfolket på en plass. Det er også et krav om at det skal være lege tilstede der det skal gis øyeblikkelig hjelp. Det får vi på plass med en slik løsning.

– Hvilken tidshorisont snakker vi om, Lars Eirik Nordbotn?

– Først må planen vedtas. Blir den det, håper jeg at vi kan presentere mer konkrete planer med tegninger, økonomi og framdriftsplan.

Enhetsleder ved Halsen Sykeheim, Terje Johnsen, har vært tett på prosessen med Omsorg 2030. Han er veldig positiv til planene.

– Ved å frigjøre rom til institusjonsplasser, får vi rendyrket vår oppgave som sykehjem for langtidsopphold. Så dette ser vi meget lyst på, sier Johnsen.

Formannskapet gav sitt samtykke til planen torsdag. Kommunestyret skal sluttbehandle saken senere i høst.

Artikkeltags