«Denne filmen peker på reelle utfordringer ved brannsikkerheten i norske tunneler» 

Filmen Tunnelen hadde nylig premiere på kino. Senioringeniør Johan Kristian Møller mener den peker på reelle utfordringer ved brannsikkerheten i norske tunneler.  Foto: Nordisk Film/Cowi

Debatt

Nylig hadde den norske filmen Tunnelen, som handler om en tunnelbrann i Norge, premiere. Det ble en spesiell kinoopplevelse sammen med min datter 2.juledag.

Ikke bare fordi filmen skildrer et far-datter forhold under dramatiske omstendigheter, men også fordi den handler om et fagområde jeg har jobbet tett på i 8 år.


 

Tunnelen er ikke en dokumentarfilm, men likevel setter den fingeren på reelle utfordringer ved brannsikkerheten i norske tunneler som hittil ikke er tilstrekkelig adressert.

Gjennom et stort antall prosjekter, både i Norge og utlandet, har det stadig vist seg gjennom brann- og røykanalyser at langsgående ventilasjon i tunneler med to kjøreretninger vanskelig kan erstatte faktiske nødutganger ved brann i større kjøretøy. I 2018 skrev jeg selv en masteroppgave om tunnelbrannsikkerhet, der jeg så nærmere på dette.


 

Metoden med langsgående ventilasjon innebærer at røyken ledes gjennom tunnelen til den ene enden. Resultatene mine viste at dette gjør situasjonen såpass mye verre for de som befinner seg på den siden, at det ville vært bedre om det ikke var ventilasjon i det hele tatt. Befinner man seg tilfeldigvis på feil side, reduseres overlevelsesmulighetene drastisk.

Funnet er nok overraskende for mange og det tilbakeviser teorien om at røyken uttynnes såpass at forholdene blir bedre nedstrøms. Det er ikke gjort mange studier på dette – hverken i Norge eller internasjonalt. Det er likevel nok til at vi trenger en ny faglig diskusjon i brannmiljøet.


 

Personsikkerheten i tunneler under brann baserer seg på at hver enkelt kommer seg ut ved egen hjelp, såkalt selvevakuering. Brannvesenets oppgave er i utgangspunktet begrenset til å forsøke å slokke brann og redde personer hvis og når det er forsvarlig for de å gå inn i tunnelen. Da er ventilasjonssystemet viktig for deres innsats. Ofte må evakueringen derimot skje lenge før brannvesenet ankommer.

Dette avhenger av tunnelens lokalitet ift. nærmeste brannstasjon og brannforholdene. Det er derfor et paradoks at et av de viktigste sikkerhetstiltakene som gjøres ift. brann i eksisterende tunneler er oppgradering eller installasjon av langsgående ventilasjon som starter før brannvesenet ankommer.


 

Oppmerksomheten rundt tunnelsikkerhet i Norge går i bølgedaler. Riksrevisjonen sin rapport om "rikets tilstand" fra 2016 var ganske tydelig på at sikkerheten ikke er god nok. Derfor håper jeg at vi i kjølvannet av den nye filmen – selv om det ikke er en dokumentarfilm – får en sunn debatt som kan dra norsk tunnelsikkerhet i riktig retning.


Johan Kr. Møller

Senioringeniør brann, Cowi