«Ordningen gjør det spesielt vanskelig for de som reiser sjelden»

Parkeringsplassen ved Hell stasjon. 

Debatt

Som kjent er det innført gebyr for bilparkering ved BANE NOR’s stoppesteder. Hell stasjon er et av dem.

Lånke Arbeiderlag mener primært at det ofte pålegges reisende ekstra vansker og kostnader ved at man her må ha en app nedlastet fra internettet for å kunne betale og dessuten finnes ingen betalingsautomat her heller.

Det oppfordres fra alle hold om å spare miljø og reise kollektivt. Samtidig motarbeider reisetransportører dette ved å øke billettpriser og legge til ekstrakostnader.

Ordningen gjør det spesielt vanskelig for de som reiser sjelden, spesielt eldre personer. Da slettes ikke alle har nødvendig «smarttelefon» eller behersker bruk av internett, risikerer de dermed parkeringsbot for feilparkering. Dette er et veldig lite kundevennlig tiltak fra BANE NOR’s side.

Selve dagparkeringssystemet er dessuten urettferdig, da du må betale samme pris enten du parkerer 1 eller 12 timer. Andre «kollektivparkeringer» har timeparkering, det vil si at du betaler for den tiden du står parkert.

Lånke Arbeiderlag oppfordrer derfor BANE NOR til å rettferdiggjøre sitt betalingssystem slik at sporadisk reisende helst slipper avgift i det hele tatt, eller eventuelt gis avgiftsfri parkering i for eksempel fire timer.

Alf Kaspersen,

Lånke Arbeiderlag