«Hvorfor er det bedre med 110 km/t gjennom Malvik?»

Torkel Ystgaard i Malvik Senterparti stiller spørsmål til gevinsten med å ha fartsgrense på 110 km/t gjennom Malvik. Illustrasjon: Nye Veier AS 

Debatt

«Mer effektiv og trafikksikker vei- og mindre klimagassutslipp». Det lover prosjektdirektør i Nye Veier AS, Johan Arnt Vatnan i Bladet 18. februar. Han argumentere for at motorveier med høy fart er best i ei tid da mange mener at miljø, jordvern- og klimahensyn skal ha prioritet.

Kommunestyret i Malvik godkjente alt i 2016 reguleringsplanen for firefelts motorveg med doble tuneller og fartsgrense 90 km/t. Vi vil gjerne bli kvitt den plagsomme avlastningstrafikken langs fylkesvei 950 gjennom tettbebyggelsen i kommunen. I stedet for å begynne å bygge denne veien har Nye Veier brukt tida etterpå til å fremme en utvidet veiløsning med 110 km/t som fartsgrense. Nye Veier mener at samfunnsregnskapet dermed vil bli så mye bedre.Vatnan skriver at Nye Veier ikke har greid å formidle metodikken bak samfunnsregnskapet lettfattelig nok. Det stemmer. Det ville hjelpe om Nye Veier informerte konkret om hvorfor det blir mer miljøvennlig med fartsgrense 110 km/t enn med 90 km/t på den planlagte firefelts motorvegen fra Stjørdal til Trondheim.

Hvorfor blir det mer trafikksikkert med høyere fartsgrense? Hvor mye går klimagassutslippene ned? Hvor lang nedbetalingstid er det på de ekstra kostnadene og hvor stor trafikkøkning trengs for at samfunnsregnestykket skal gå i pluss?

Dette er viktige spørsmål å få svar på for malvikinger siden vi nå blir bedt om å ofre mer dyrkajord og natur og tåle mer støy og forurensing for å heve fartsgrensa til 110km/t fart.«Nye Veiers sterke E6-satsing i Trøndelag er et (..) framtidsrettet samfunnsoppdrag. - Ikke noe bakstreversk bilprosjekt», sier Vatnan i kronikken sin.

Det kan vi jo tro hva vi vil om. Det gjør vi nok også så lenge Nye Veiers ensidige argumentasjon for høyere fart er blotta for motforestillinger.

Torkel Ystgaard

Lokallagsleder

Malvik Senterparti