Jammen vart det livat i samfunnshuset

Debatt

Arnsteins kastet glans over premieren på «Jammen va’ det livat».