«Det er særdeles viktig at vi opprettholder aktiviteten og ikke stopper prosjekter»

Johan Arnt Vatnan. 

Debatt

Det er ingen tvil om at vi lever i en spesiell tid. I tillegg til selve smitteproblematikken, som er alvorlig nok i seg selv, så er norsk økonomi i hardt vær om dagen. En fersk undersøkelse blant medlemsbedriftene til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser at halvparten av de trønderske bedriftene har permittert ansatte som følge av koronaviruset. Permitteringene skjer i alle typer bransjer, inkludert bygg og anlegg. Ifølge Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), er dette den største fastlandsnæringen i landet, og den næringen i Trøndelag med høyest privat verdiskaping. Derfor er det særdeles viktig at vi opprettholder aktiviteten og ikke stopper prosjekter.I Nye Veier gjør vi det vi kan for å få til nettopp det, samtidig som vi bidrar i den nasjonale dugnaden for å stoppe virusspredningen. Som veldig mange andre om dagen, jobber alle medarbeidere hos oss hjemmefra og på den måten prøver vi å holde så normal drift som mulig. I Kvål-Melhus-prosjektet er vi i gang ute på anlegg, og dette arbeidet går tilnærmet som normalt. Vi følger naturligvis de retningslinjene som er gitt for å forhindre smitte, men sammen med entreprenør, rådgiver og andre underleverandører, får vi jobben gjort, selv i en krevende situasjon. I Trøndelag har vi tre andre prosjekt som har planlagt byggestart 2020/2021. Dette forutsetter at reguleringsplanene våre blir vedtatt i kommunene.

Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, sa denne uken at han ønsker fortgang i utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Åsen. Han har gitt kommunedirektøren beskjed om at saken må komme til politisk behandling uten unødig opphold. Vigdenes oppfordrer nabokommunene Trondheim, Malvik og Levanger om å gjøre samme type grep slik at prosjektet blir realisert så raskt som mulig. Vi vil gi honnør og støtte til Vigdenes for dette utspillet. Hvis reguleringsprosessene går som planlagt, kan Nye Veier sette i gang med flere prosjekt i år, alle i milliard-klassen.Dette vil være en vitamininnsprøyting i et økonomisk lidende samfunn. Utbyggingen av ny E6 bringer med seg et stort behov for lokal arbeidskraft. Entreprenører og rådgivere er allerede på plass, men vi vil trenge mange andre leveranser fra underentreprenører som for eksempel grunnarbeider, transport, elektrotjenester, betong, trafikksikringselementer, riverarbeider, anleggsmaskiner, overnattingsmuligheter, mat- og serveringstjenester, renholdstjenester osv. Listen er lang.

Det norske samfunnet er satt på prøve i disse dager. Nå må vi ikke bli handlingslammet og stoppe opp. Mer enn noen gang er det viktig at vi holder aktiviteten oppe. Vi i Nye Veier skal gjøre vårt for å holde liv i bygg- og anleggsbransjen, og vi håper at samarbeidsparter og offentlige instanser gjør det samme.

Johan Arnt Vatnan,

prosjektdirektør Nye Veier Trøndelag