«Det er ikke plass til boliger, og en utbygging vil være en tragedie for Hommelviks befolkning»

Utsnitt fra reguleringsplanen for Hommelvik sentrum, som viser den korte avstanden fra boligblokker og ned til stranda.  Foto: Illustrasjon

Debatt

Er overrasket over ordføreren sine synspunkter (ref. artikkel i Bladet 28. mai), han mener park og rekreasjon er vel ivaretatt i gjeldende reguleringsplan. Det vil selvsagt være meget bra med en tverrforbindelse (undergang el.bru) fra sentrum til fjæra, men regulert bebyggelse nord for jernbanen vil allikevel bli veldig nært Stasjonsfjæra og den smale stripen med grøntareal man da får.


 

Blir litt forundret, mildt sagt, tror mange politikere ikke forstår hvordan en utbygging med boligblokker blir på området med den korte avstanden fra jerbanelinja og ned til sjøen.

Det er ikke plass til boliger, og en utbygging slik planen viser vil være en tragedie for Hommelviks befolkning, og våre barn og barnebarn vil bli frarøvet muligheten til et flott rekreasjons-område nært opp til sentrumsbebyggelsen.


Dette er en perle for Hommelvik, som gir stedet som boområde totalt en høy kvalitet med et så nære fint rekreasjonsområde. Et rekreasjonsområde må også ha en viss størrelse og avstand til boligblokker - for at det skal være attraktivt, slik at man føler man er i en park eller på et friluftsområde, og ikke på en plen eller i en hage.

Avstand fra inntegnet regulert bebyggelse og fram til gresskanten mot fjæra er 15 til 30 meter. Det er utrolig nært stranda, og grøntarealet vil da lett oppfattes som en privat hage/plen tilhørende boligene, og det vil heller ikke være særlig trivelig å være badegjest med bebyggelsen helt innpå.


 

Det er heller ikke planlagt parkering i tilknytning til stranda, både småbarnsfamilier og eldre og generelt de med nedsatt bevegelighet er avhengig av å komme nært fjæra med bil.

Dessverre er vi mange som har sovet i timen (eller ikke har forstått) før reguleringsplanen for sentrum ble vedtatt. Vi må også registrere at sentrumsplanen for Hommelvik ikke har stimulert til utvikling i sentrum, all utvikling har jo skjedd utenfor planområdet.

Et parkområde vil være en enestående berikelse for Hommelvik. I dag er fjæra stort sett en badestrand. Med en park a la som vi har på Midtsandtangen, så vil det utvide bruksområdet og rekreasjonsverdien, og kanskje stimulere til boligvekst i dagens sentrum, med en fin park-attraksjon i nærheten.


 

Med boligblokker, så blir områdets rekreasjonsverdi kraftig forringet for allmenheten, og blir isteden en fin hageutvidelse for noen få.

Med vennlig hilsen

Olav Bidtnes