«Nå er det på tide at bygge-kåte politikere og utbyggere stikker fingeren i jorda, framfor første spadetak»

  Foto: PKA Arkitekter

- Å bygge ned sårt tiltrengt natur i umiddelbart nærhet av Hommelvik sentrum er ikke løsningen, sier Jørgen Enoksen. 

Debatt

Nå er det på tide at bygge-kåte politikere og utbyggere stikker fingeren i jorda, framfor første spadetak. Moan/Stasjonsfjæra har vært et omdiskutert prosjekt, vedrørende om man skal kjøre anleggsmaskinene nede i fjæresteinene eller ikke.

Utbygging i fjærsteinene begynner å bli et stadig mer omdiskutert tema, da flere strandsoner blir erstattet med bygningsmasse. Hvorfor skal Malvik være med på dette?

Å bygge ned sårt tiltrengt natur i umiddelbart nærhet av Hommelvik sentrum er ikke løsningen!

Utbygging i Stasjonsfjæra er ikke en utbygging som gagner fellesskapet. Selv om man har ett overordnet nasjonalt mål om å bygge tett rundt kollektivknutepunkt, så må man også kjenne på om det smaker like mye som det koster.

Å bygge ned Stasjonsfjæra med betongklosser tett i tett, slik man valgte å gjøre med Hommelvik Sjøside tror jeg ikke (i likhet med mange andre) er den beste løsningen for Moanområdet. På Hommelvik Sjøside endte man opp med store arealer med plen, noen busker og minimalt med sjel.

Hommelvik skal selvfølgelig bli et sterkere kollektivknutepunkt og fortettes til en viss grad, men skal man fortette vil også behovet for en grønn lunge bli større. Å bygge igjen det siste man har av naturlig utsyn mot fjorden tror jeg i likhet med leder i Friluftrådet, innbyggerinitiativet og Ungdomsrådet er feil. Her må man tenke bærekraftig og framtidsrettet, det kommer generasjoner etter oss! I kommunestyret uttalte flere representanter at de ville inkludere innbyggerne og ungdommen i den videre prosessen.

Innbyggerne sin underskriftskampanjen ble forkastet, og Ungdomsrådet som har som oppgave å representere ungdommen ble ikke hørt: Med andre ord ett utrolig dårlig utgangspunkt.

Å se utkastet fra utbyggeren er akkurat som jeg hadde fryktet, store dominerende bygninger som blokkerer for det siste «vinduet» Hommelvikingene har til fjorden. I følge utbygger vil de bidra til at Hommelvik blir et enda bedre sted å bo og leve.

Den beste måten de kan gjøre det på er å holde seg borte fra Moanområdet, og å komme seg ut av Stasjonsfjæra! Utbyggere og politikere har gjennom hele prosessen lovet at man skal føle seg velkommen i fjæra og at utbyggingen ikke skal gjøre det å ligge i fjæra mindre attraktivt. Å se forslaget til utbygger er skremmende, men ikke sjokkerende. Det er som forventet, her skal man kline inn mest mulig på minst mulig plass. At arkitektene mener dette ivaretar byggeskikken for Hommelvik er en eneste stor fornærmelse.

Jeg tror utbyggerne og politikerne ikke bare har tatt seg en skje, men en hel flaske for mye med Møllers. Det er på tide at vi rykker tilbake til start, løfter blikket og tenker nytt og framtidsrettet for kommende generasjoner. Når man først begynner byggingen vil den aldri kunne reverseres. Her kan man få til noe som er minst like bra som Midsandtangen, kun et steinkast fra Hommelvik sentrum. Nå er det på tide at man tar til fornuften når det gjelder området rundt Stasjonsfjæra.

Å se engasjementet i befolkningen gjennom blant annet Facebook-siden; «Bevar Stasjonsfjæra i Hommelvik» gir meg håp, gruppen som snart har 1000 likes viser hvor viktig denne saken er.

Hvis du støtter saken så oppfordre jeg alle til å gå inn å like siden; «Bevar Stasjonsfjæra i Hommelvik», her finner man bla. underskriftskampanjen (https://minsak.no/sak/2120) og vi kan vise hvor mange vi er som faktisk er MOT raseringen av Stasjonsfjæra.

Sammen er vi sterke!

Jørgen Enoksen