«Lite konstruktiv start på budsjettdebatten»

Torger Størseth var sint fra talerstolen i torsdagens kommunestyremøte.   Foto: Jon Håkon Slungård

Debatt

Torsdag gikk startskuddet på budsjettdebatten i annerledesåret 2020 i Stjørdal. Skjønt, en liten tyvstart var det nok når kommunedirektøren kom med en liste over tiltak som kan gi besparelser for kommunen i årene som kommer. Nettopp denne lista ble gjenstand for alt for mye oppmerksomhet i strategidebatten. Skal bosentrene på Skatval og Lånke bestå? Skal Bonitas driftes som i dag. Skal legetjenesten i Hegra og på Skatval privatiseres.