«Velkommen med innspill og spørsmål om Hommelvik Stasjonsby»

Oddstein Rygg er daglig leder i utvyggingsselskapet Hommelvik Stasjonsby AS.  

Debatt

Mange med hjerte for Hommelvik mener mye om Hommelvik Stasjonsby. Vi som la fram planene 4. juni, setter pris på at mange oppfatter den nye bydelen som et viktig bidrag til fornying av Hommelvik.


 

Vi får også positive tilbakemeldinger på at det 20 dekar store friluftsområdet tilknyttet Stasjonsfjæra blir restaurert og gjort lett tilgjengelig for alle. At mange er imot boligbygging mellom friluftsområdet og jernbanen, har vi også registrert.


 

Store utbyggingssaker vekker sterke følelser. Vi forstår at meningene er delte. Men som utbygger kan vi ikke delta i en diskusjon for eller imot boligbygging på Moan. Vi må forholde oss til den reguleringsplanen kommunestyret har vedtatt. Der står det at det kan bygges boliger i området. Våre planer for Hommelvik Stasjonsby er en direkte oppfølging av dette vedtaket.


 

Det vi mer enn gjerne vil bidra med i ordskiftet om Hommelvik Stasjonsby, er å informere om hva planene faktisk går ut på, og invitere folk til å komme med innspill til hva det nye friluftsområdet skal inneholde.

Vi ser at det forekommer faktafeil i enkelte debattinnlegg, og vi tror det fortsatt er ganske mange som har liten kjennskap til planene. I tillegg til å korrigere feil, har vi et ansvar for å informere bredt og gjøre planene lett tilgjengelige for alle. Vi gjentar gjerne oppfordringen om å gå inn på våre hjemmesider hommelvikstasjonsby.no.


 

Der ligger detaljert informasjon om planene, i form av tekst, bilder og video. Alle er også velkomne til å ta kontakt med undertegnede på telefon eller e-post og avtale et møte på prosjektkontoret på Strømheim, Malvikvegen 1233.

Friluftsområdet skal fylles med aktivitetssoner og parkanlegg. Vi inviterer alle hommelvikinger til å komme med innspill til hva området skal inneholde. De første innspillene har vi allerede fått, og vi vet det kommer flere. Vi gjennomfører gjerne møter med lag og grupper som ønsker mer informasjon. Vi har allerede avtalt de første møtene i så henseende og ønsker flere.


 

I samarbeid med hommelvikingene og Malvik kommune starter vi nå arbeidet med å lage detaljerte planer for Hommelvik Stasjonsby. Det gleder vi oss til. Sammen skal vi skape en moderne, grønn bydel som gjør det enda bedre å leve og bo i Hommelvik.

Oddstein Rygg

Daglig leder i Hommelvik

Stasjonsby AS