«Senterpartiets ømme tær»

Oddvar Nergård, rektor ved Hegra barneskole.  Foto: Line Mette Finnøy

Debatt

Jeg har skrevet en del om Stjørdal kommunes kronisk dårlige økonomi opp gjennom årene, men innlegget jeg hadde «Om valget mellom pest og pest» på «bladet.no» torsdag 18.juni har tydeligvis truffet alle de utrolig ømme tærne som finnes i SP på Stjørdal på en måte som overgår alt jeg har greid tidligere.

I et innlegg med en ordbruk og en retorikk som til forveksling er helt likt utbrudd jeg har fått fra ordføreren i offentligheten tidligere, må virkelig lokallagslederen i SP på Stjørdal Tor Helge Forbord Slind ha fått utløp for alle sine - og partiets frustrasjoner over at det kan være mulig at det finnes en person i Stjørdal som kan finne på å opponere mot Senterpartiets politikk.


 

Å få motsvar på meningsytringer er jeg fullt forberedt på, og en saklig diskusjon ønsker jeg velkommen – det tror jeg det er behov for i kommunen. En åpen og god diskusjon også utenfor de lukkede partirommene, - men dette er ikke noe av det. Nei, dette innlegget opplever jeg er fullt av påstander, antydninger, feiloppfatninger, karakteristikker og et godt stykke arbeid for å forsøke å så tvil om min troverdighet. Dette er i beste fall en type politisk retorikk jeg godt kan være foruten, og i verste fall en hersketeknikk det er viktig å være klar over.

«Ikke alle kjenner seg igjen i den elendighetsbeskrivelsen som Nergård framfører», er overskrifta på innlegget til Slind. Nei, sannsynligvis ikke, men inntrykket mitt er at fler og fler gjør det etter hvert som konsekvensene av den rådende økonomiske politikken rammer den enkelte innbyggeren i kommunen. Og det vil den måtte gjøre nå i stadig større grad slik situasjonen er. Men derfra til å påstå at jeg har beskrevet dagens politikere som «umoralske og som setter en «lidelse i scene» av hensyn til egne posisjoner og godtgjøringer», er det et langt stykke vei. Dette er en oppkonstruert og kynisk retorikk uten rot i det jeg har skrevet. I mitt innlegg står følgende om dette:

«Kommunens eneste oppgave og berettigelse er å skaffe innbyggerne gode tjenester. At nivået på tjenestene er så pass som de fortsatt er, er på tross av politikernes arbeid - og ikke på grunn av det. Jeg oppfatter dette som en usosial og umoralsk måte å føre politikk på, og begrunnelsen for det er at det er blitt viktigere for politikerne å sikre egen makt og posisjoner og mulig gjenvalg, enn å gi de eldste blant oss, de som har bygd landet og gitt oss all den velstanden vi har, en verdig alderdom. Det er viktigere også enn å gi den oppvoksende slekt et minimum av hjelp gjennom sin danningsperiode i skolen. Dette oppfatter jeg som umoralsk fordi det er bevisste valg som ligger bak!»


Disse bevisste valgene er beskrevet på annet sted i artikkelen på bladet.no, og de går på konsekvensene av konsekvent å si nei til å skaffe kommunen sårt tiltrengte inntekter. Grunnen til dette ligger i valgløftene som SP har gitt ved 5 valg, bl.a. «Nei til eiendomsskatt».  Fra min side handler dette om å beskrive handlinger og politiske beslutninger.  I min språklige forståelse der jeg etter beste evne forsøker å skille sak og person, kan en handling være både usosial og umoralsk uten at personen er det. Jeg har skrevet og uttalt meg i offentligheten i ganske mange år, og jeg tror det skal letes godt for å finne personkarakteristikker fra min side.

At SP blir såret av å bli minnet på at Kimen er i ferd med å bli det den ikke skulle bli -  i tillegg til at den har sugerør ned i kommunekassa, er forståelig. For Kimen er blitt det den ikke skulle bli, - et konserthus for de etablerte, og et hus den lokale kulturen ikke har råd til å bruke lenger. Dette bekrefter Slind med å si at Kimen er fullbooket, -og jeg sier at det ikke er av lokale artister!  At jeg beskrives som kulturhusmotstander lever jeg godt med slik jeg har gjort de siste 8 årene, men hvis Slind hadde brydd seg med å sjekke hva jeg faktisk har sagt om dette for 8 år siden, så ville han sett at jeg alltid har ønsket det velkommen, - men ikke innenfor den kostnadsrammen det ble!

På skrytelista til Slind står også leverte resultater i årene 2003, 2007, 2011 ,2015 og 2019 og sannelig også 2023. Jeg regner med at han mener økonomiske resultater. Det han ikke sier noe om er prisen de svakeste i samfunnet har måttet betale for dette gjennom en minimalisering av tjenestetilbudet. Og med tanke på bygde bygg i perioden så er det bra, men det skulle også bare mangle om ikke SP også hadde fått til noe av dette når de har hatt makta gjennom 21 år.

Nei, jeg diskuterer gjerne hvordan vi kan gi innbyggerne i kommunen et best mulig tjenestetilbud. Det er i bunn og grunn det dette handler om, men denne typen angstbiterske holdninger og personangrep kan jeg unnvære.


Oddvar Nergård

Rektor Hegra barneskole