«Vi vil ha et bredt, flott og fritt utsyn mot sjøen – vi vil ikke at Vika blir et høl bak svære blokker»

Her har jeg fritt har skissert inn de enorme blokkene som utbygger vil plassere på Moan, skissert inn etter beste evne med bakgrunn i utbyggers plankart.  Foto: Olav Bidtnes

Debatt

Se på vedlagte bilder, dette brede, flotte og åpne utsynet mot sjøen vil vi også ha i framtiden, - vakre Vika. Det finnes ikke kloke, gode framtidsrettede verdivurderinger og argumenter for å bygge igjen dette med svære blokker.


 

Et annet Vika - for å gi utbygger en kortsiktig økonomisk gevinst - men som gir oss innbyggere blokker som stenger mot sjøen, - ja da blir noe av det beste med Vika borte, da blir det et «høl», uten utsyn og utsikt i noen retning.


 

Noen glimt av sjøen mellom blokkene vil ikke gi våre øyne og hjerter ro i sjelen, men frustrasjon, sinne og tristhet for det flotte utsyn vi mistet.

Saken fortsetter etter bildet.

Her vises det flotte vide utsynet mot sjøen som vi har i dag – det gir Vika særpreg.   Foto: Olav Bidtnes

 

Kollektivknutepunkt – og utbygging i tilknytning til det blir brukt som argument, men rekreasjonsverdien ved et åpent Moan-område med en park er av mye større verdi en nærhet til stasjon og bussholdeplasser.


 

Ja, en park på Moan er et godt folkehelsetiltak. Nærheten til kollektivtilbud behøver ikke å ligge på dørstokken, det er mere enn nært nok slik det blir med de øvrige bolig-utbyggingsplaner i Hommelvik. Å gå 100 – 500 m er helt innafor de krav som stilles til utbygging i tilknytning til kollektivknutepunkt.

Ved Sjøsiden i dag ser man også glimt av sjøen mellom blokkene, men man kan ikke akkurat føle noen nærhet til sjøen eller hvile øynene på en flott sjøutsikt.


 

Kjære politikere - vær så snill - ta til fornuft, vi kan ikke ødelegge noe av det beste ved Vika, det brede, flotte og åpne utsynet vi har mot sjøen.

Olav Bidtnes