Debatt:

«Hva er planen for senteret?»

Malvik Senter.  Foto: Anders Fossum

Debatt

Bladet hadde 17. juli en hyggelig sommerprat med senterlederen på Malvik Senter, Ann Kristin Oldervik. Der var et av temaene mulighetene for å snu utviklingstrenden på senteret. Vi er nok ganske mange av senterets kunder som lurer på det samme, og hva er planene/ønskene eierne av senteret har?Mange eiere/drivere av andre kjøpesenter har det siste året vært i media og informert om et sterkt ønske om samarbeid med sine leietagere, både på drift og leiekostnader. Malvik Senter måtte gå via rettsapperatet for å komme til enighet med driverne av bokhandelen. Nå sist var det skomakeren som avsluttet sin drift, og ifølge media hadde han et ønske om å fortsette, men ble ikke enig om leiekontrakt.

Er tomme lokaler bedre alternativ for dagens Malvik Senter, enn ei alternativ redusert husleie?

Hadde håpet den nye senterlederen kunne komme med noen nye konkrete planer. Blant annet er det noen nye planer om drift av kaffeteria? Med den store byggeaktiviteten som er på Sveberg-området, bør det være grunnlag for kaffedrift.Håper den nye senterlederen kan bidra med å snu trenden på Malvik Senter, vi er flere som heier på det.

Kunde