«Det virker som at særinteressene kommer først og fellesinteressene sist»

Terje Kilen undrer seg over at Ole Vigs gate stenges for biltrafikk i to år på grunn av et utbyggingsprosjektet Orkesterplassen.  Foto: Terje Kilen

Debatt

Stengte gater i Stjørdal sentrum

Fra Helleberget der jeg bor ser jeg utover Stjørdal sentrum, flyplassen, Langøra og havneområdet - jeg elsker det jeg ser: Et sentrum i vekst, flere byggekraner som forteller oss at Stjørdal bare blir større og større. Det bygges som aldri før, store bolig- og forretningsbygg og hotell for å nevne noe med eiere som har troen på framtiden. Jeg skjønner at det kan være komplisert å bygge i sentrum der det er trangt og at de må tas hensyn til trafikanter, fotgjengere og eksisterende bebyggelse.I Ole Vigs gate skjer det mye, Karl Eidsviks plass – fantastisk stort og flott prosjekt også gjenoppbygging av leilighetene etter brannen i 2019.

Siste prosjekt er leilighetsprosjektet Orkesterplassen ved Kimen-parken som bygges mot blant annet Ole Vigs gate.

Så til mitt poeng:

Dette byggeprosjektet gir konsekvenser for oss vegfarende, dette er den mest trafikkerte sentrumsgaten på Stjørdal. Kommunen stenger deler av gaten i to år, og gir utbygger tillatelse å benytte Ole Vigs gate som anleggsområde.

Kommunen henviser oss veifarende å bruke E14, tenk at du må på Mellomriksveien til Sverige dersom du skal til sentrum. De sier videre at de er spente på om dette får konsekvenser for andre veier og gater i sentrum.Ja, Stjørdal kommune - jeg og flere ser og opplever det slik. Mye av trafikken går i Sandgata som ligger mellom gamle og nye Torgkvartalet. Der er det mange gående som krysser Sandgata som skal til eller fra Torgkvartalet.

Jeg forventet at kommunen hadde tenkt gjennom dette på forhånd i sin godkjenning av prosjektet – hva med trafikkavviklingen?  Virker som at særinteressene kommer først og fellesinteressene sist her, men håper på at dette vil gå bra.

Når Karl Eidsviks plass hadde sitt grunnarbeid og senere oppføring av bygget, ble dette utført på en god måte for alle både vegfarende og entreprenøren, Ole Vigs gate ble ikke stengt.Orkesterplassen er vel i samme størrelse som Karl Eidsviks plass med de samme utfordringene, men her blir deler av Ole Vigs gate stengt i to år.

Oppfordrer snarest Stjørdal kommune og utbygger til å komme med en løsning der trafikantenes interesser blir ivaretatt på en langt bedre måte.

Terje Kilen,

samfunnsdebattant