«Jeg er og har alltid vært opptatt av at alle skal behandles så rettferdig som mulig»

Ordfører i Meråker, Kjersti Kjenes.  Foto: Ivar Værnesbranden

Debatt

Tilsvar til Kari Anita Furunes siste innspill om Meråker kommunes administrasjon og tillit.

Ordfører har full tillit til at administrasjonen følger opp vedtaket i Kommunestyret 26.09.20.

Revisjon Midt-Norge SA har jobbet med denne saken fra januar til august dette året. Rapporten oppsummerer sektor for kommunal utvikling sin etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Revisor har sett på et utvalg av anskaffelser som var gjennomført i 2018/19.

I artikkelen kommer Kari Anita Furunes med sterk kritikk mot kommunens administrasjon hun var ordfører i fra 2015-2019.Jeg er og har alltid vært opptatt av at alle skal behandles så rettferdig som mulig, og at lovverk skal følges. Imøtegår kontrollutvalgets arbeid og revisjon svært positivt. Da det er viktig å lære av eventuelle feil. Bare slik kan vi bli bedre. Noe jeg har min fulle tillit til at vi sammen skal få til.

Kjersti Kjenes,

ordfører i Meråker kommune