«Halsen sykehjem er det første livsgledehjemmet i kommunen vår»

Halsen sykeheim er det første livsgledehjemmet i Stjørdal kommune.   Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Ideen om å lage en sertifiseringsordning for sykehjem kom allerede i 2007.  I 2012 ble prosjektet til en nasjonal satsing gjennom stortingsmelding 29: «Morgendagens omsorg». Ordningen endret navn til Livsgledehjem i mars 2017.

Halsen sykeheim er det første livsgledehjemmet i kommunen vår. Det er vi stolte av.


 

Det er strenge kriterier som skal oppfylles for å få kalle seg livsgledehjem. Hver enkelt bruker skal intervjues om sine interesser, slik at aktivitetene kan tilrettelegges den enkelte. Brukerne skal ha kontakt med dyr, og på Halsen sykeheim har de både katter, gullfisker og høner. Dessuten må sykehjemmet ha kontakt med barnehager, skoler og ulike organisasjoner.


 

På Halsen sykeheim har de bl.a. kontakt med fire barnehager, ungdomsskoler og Ole Vig videregående skole.
Det skal legges til rette for sang, musikk og kultur for brukerne. Viktig er det også at det er god kontakt med pårørende.

Halsen sykeheim er det første livsgledehjem i Stjørdal. Vi får håpe at flere følger etter.

Martha R. Berbu