Ordførerkameratenes budsjettspill

Arbeidrpartiets Torger Størseth.  Foto: Jan Erik Sundoy

Debatt

I likhet med i Kultur og levekår-utvalget tirsdag, la Ap i Plan- og miljøutvalget onsdag fram forslag til saker innenfor Teknisk etat som er viktig å prioritere i budsjettet. Men i begge fagutvalgene lar ordførerkameratene være å støtte forslag og si hva som bør inn i budsjettet. De stemte imot.

Fagutvalgene må da kunne uttale seg om de viktigste saker de vil ha med i budsjettet, og denne uka var deres mulighet. Partiene og formannskapet vil den 2. desember fremme forslag til økonomi, dekning og prioritering i forslag til samlet budsjettforslag. Men før da skal altså ordførerkameratene avgjøre prioritering på bakrommet. 

AP foreslo i Plan:            

*Bevilgninger til vedlikehold av kommunale veger og gater økes

*Bevilgninger av vedlikehold til kommunale bygg økes

*Det må avsettes egne midler i budsjettet tiltenkt trafikksikring av skoleveier

Ap foreslo i Levekår: 

*Bygging av Hegra ungdomsskole påstartes nå og tas inn i økonomiplan 2021-2024

*Bygging av Halsen barneskole beholdes i økonomiplan 2021-2024

*Det gjøres ingen endring i skolestruktur

*Kantinedrift på omsorgssentra og aktivitetssenteret beholdes

*Nåværende driftsform på Bonitas beholdes

*Grønn omsorg (Inn på tunet) beholdes

*Ikke avvikling av nattevandring

*Styrke satsinga på Newtonrommet, enten i egen/kommunal regi - eller sammen med privat næringsliv i regionen.

Ordførerkameratene praktiserer dobbeltmoral ettersom Høyre-politikere i Bladets nettavis onsdag kan si at de prioriterer oppstart av Halsen barneskole (AP vil ha både Halsen B og Hegra U!), men det kunne de altså ikke si i fagutvalgsbehandlinga i Levekår dagen før! Og ordføreren kunne i Bladet tirsdag glatt sette et bevilgningstak på 45 mill kroner for renovering av Hegra U.

Torger Størseth