«Vi legger frem et budsjett som tar ungdom på alvor»

Kristin Nybrodahl i Malvik Arbeiderparti.  Foto: Runar Vollan

Debatt

Omtrent samtidig som den første snøen falt forrige uke, landet Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Malvik sitt alternative budsjettforslag. Til tross for omstendighetene, er det gledelig å kunne si at vi nok et år legger frem et budsjett som tar ungdom på alvor.

Det er ikke til å stikke under en stol at det fra før var tøft i kommune-Norge. Dagens regjering har gitt oss flere oppgaver å løse, uten at pengene til å skulle gjennomføre disse oppgavene har fulgt med. En verdensomspennende pandemi gjør ikke situasjonen noe bedre for landets mange kommunepolitikere. Siden nedstengingen i mars har det vært mye usikkerhet knyttet til hvilken budsjetthøst vi ville gå i møte. For noen kommuner vil tiden vi nå går inn i, bli tøff. Det er krevende å måtte kutte i skolen, eldreomsorgen og kulturtilbudet.Heldigvis har Arbeiderpartiet sammen med flertallet i forrige periode lagt et godt økonomisk grunnlag for Malvik kommune. Dette gjør at vi kommer heldigere ut enn mange av våre nabokommuner når det gjelder budsjettbehandlingen. Ikke minst gjør det at vi kan fortsette satsingen på flere varme hender i eldreomsorgen, og flere kloke hoder i klasserommet, slik at hver enkelt elev går hjem fra skolen med en følelse av å bli sett. 

Ekstra gøy er det at Arbeiderpartiet i Malvik sammen med Senterpartiet finner penger til en økt satsing på lærlinger i kommunen. I vårt forslag til budsjett foreslår vi å øke kravet om antall lærlinger per tusen innbygger fra 1,5 til 2. For Arbeiderpartiet er det særlig viktig at våre yrkesfagelever får tilbud om lærlingeplass, slik at de får fullført utdanningen sin. Med 7 nye lærlingeplasser gir vi flere yrkesfagelever denne muligheten.

For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det viktig med helsesykepleiere som er lett tilgjengelige i skolehverdagen. Tidligere i vår ble vi vitne til et umusikalsk frieri fra Høyre, som gikk ut og lovet penger til skolehelsetjenesten i Malvik. I realiteten innebar frieriet kutt i tjenesten, og Malvik kommune risikerte å bli en helsesykepleier mindre. Da var vi raskt på ballen, og ba rådmannen finne penger til å redde skolehelsetjenesten i budsjettet for 2021. Ikke bare rydder vi opp etter Høyre, men vi setter av mer penger til helsesykepleierne, slik at de kan jobbe enda mer med å forebygge mobbing i Malvikskolen og sørge for at alle elever opplever å være del av et trygt og godt skolemiljø.I rådmannens opprinnelige utkast til budsjett ble det foreslått et kutt i transportutgifter til ekskursjoner og turer. Et slikt kutt ville gjøre det vanskeligere å gjennomføre skidager, turer i skog og mark, og utflukter til opplevelsessenter, museum og lignende. At barn og unge skal kunne skape opplevelser på andre arenaer enn på skolebenken, er viktig for Malvik Arbeiderparti. Vi er derfor glade for at elevene i Malvikskolen også neste år kan skape nye minner i slalåmbakkene eller lære om andre verdenskrig på Falstad.

Det har noe å si hvem som styrer. Jeg setter i hvert fall pris på å være del av et lag som tar barn og unge i Malvik på alvor, og prioriterer pengene deretter.

Kristin Nybrodahl,

formannskapsmedlem Malvik Arbeiderparti