«Vi ønsker at Sutterøy skal være for innbyggerne – ikke for utbyggerne»

Fotomontasje som viser hvordan den planlagte blokka blir liggende i terrenget.   Foto: MN PRO AS

Debatt

For to år siden fikk vi naboer nyheten om at utbyggere har fått kommunens støtte til å bygge ei svær boligblokk ved inngangen til friluftsområdet på Sutterøy. Planene kom som lyn fra klar himmel for oss. Det spesielle var at detaljplanene var «innbakt» i den nye områdeplanen for Storvika og omegn som kom i 2018. Vi skrev høringsuttalelser, protesterte i møter med kommunen og skrev leserinnlegg, men vi ble ikke hørt. Vi gir oss likevel ikke. Nå oppfordrer vi politikere med hjerte for dette vakre området på Stjørdal til å snu i saken.

Etter hvert har vi brukt dager og uker på å sette oss inn i saksdokumenter, epostutvekslinger og hva som egentlig har skjedd i denne saken. Det viser seg at utbyggere og kommunens ansatte har hatt dialog om prosjektet helt siden 2015. De siste planene som foreligger, viser tegninger av ei 23 meter høy boligblokk med 18 leiligheter og parkeringskjeller ved inngangen til friluftsområdet på Sutterøy. Blokka er tegna inn i det som i dag er et idyllisk område ved Naustberget, rett ved småbåthavna.


Her kommer det 70 nye boliger i Stjørdal

Det er stor tverrpolitisk vilje for å utvikle området Storvika og Sutterøya som frilufts- og boområde.


Saksbehandlerne i kommunen framhever selv i dokumenter i forbindelse med høringsrunden for områdeplanen for Storvika og omegn at de registrerte motstand mot foreslått boligblokk fra hytteeiere og grunneiere i området. Saksbehandlerne framhever også at det kom motstand mot boligblokk i kommunens åpne informasjonsmøte om områdeplanen, med den begrunnelse fra innbyggere om at det ikke passer inn i området. 

Vi naboer er ikke i utgangspunktet imot fortetning av boligområder som er i tråd med myndighetens oppfordring. Vi skjønner at Stjørdal er en kommune i vekst som trenger flere boliger. Men vi mener at det å tillate ei 23 meter høy, ruvende boligblokk i et område som i dag er preget av eneboliger, småhus og hytter, og som til alt overmål er inngangsporten til et friluftsområde, bidrar til å endre hele karakteren til boligområdet. Ved å tillate at utbyggere uten interesse i å selv bo i området får bygge slike enorme prosjekter, bidrar saksbehandlere og politikere til at strøkskarakteren i området endres. Vi mener planene for blokka står i sterk kontrast til kommunens planer for å utvikle området som et viktig friluftsområde for Stjørdals befolkning. Ikke minst er vi redde for at bygging av blokk her vil føre til at det lettere argumenteres fra ansatte og politikere i kommunen om at områdets karakter er i endring, noe vi frykter vil føre til at flere slike utbyggerprosjekter godkjennes.Vi som skriver under dette, vi ønsker å bo og leve her. Utbyggerne ønsker kun å tjene penger på dette prosjektet. Vi ønsker at Sutterøy skal være for innbyggerne – ikke for utbyggerne.

Hilsen:

Per Ivar Tiller, Anita Moan Tiller, Tea Johanne Røsten, Jan-Otto Lien, Ole Magnar Avelsgaard, May Avelsgaard, Odd Magnar Mauseth, Åshild Mauseth, Ingeborg Moa, Håkon Faanes, Eli Anita Faanes, Ann-Solveig Skjelstad Thorsen, Børge A. Thorsen, Per Olav Bjerkli, Margareth Fjæran