«Å rive et godt funksjonelt bygg med rom for samarbeid, læring og menneskelig kontakt er helt bak mål»

Ellen Olaug Hetland Ljung mener det er helt bak mål å rive Meråker skole  Foto: Ivar Værnesbranden

Debatt

Når det nå nærmer seg en en avgjørelse på et skandaleutkast av dimensjoner, til en prislapp på mer enn 100 millioner, er det på tide at politikerne tar ansvar og setter ned foten.

Rådmann og ansatte i administrasjon bør ikke bli overrasket når Kjell Steinar Grytbakk sine spørsmål til rådmannen blir tatt hensyn til, og plan for skoleutbygging skrinlegges med flertall i kommunestyregruppen.


 

Å rive et godt funksjonelt bygg med rom for samarbeid, læring og menneskelig kontakt er helt bak mål, for de fleste av oss. Selv har jeg hatt tilhold i bygget siden det sto ferdig for 28 år siden. Renholdere og vaktmestere holder bygget ved like. Lufteanlegget har blitt funnet feil ved og reparert i januar 2021 og temperaturen (denne iskalde etterjulsvinteren) har vært veldig behagelig. Vi har lyse og trivelige undervisningsrom, vi har ansatte som stadig finner kreative løsninger for bruk av areal. Vi trenger plassen -  med de utfordringer våre brukere (elever) daglig gir oss, samtidig som at ny læreplan innføres. At et par klasserom kunne trenge solskjerming, er ikke det samme som at bygget må rives! At alle klasserom trenger nye gardiner er heller ikke noen bombe.

Saken fotstetter under bildet.

Ellen Olaug Hetland Ljung er motstander til planene om å rive Meråker skole.  Foto: Ivar Værnesbranden

 

Med riving mister vi auditoriet, et sted vi voksne på skolen kan samles et par ganger i uka til faglig ajourføring, utvikling og samtaler. Med riving mister elevene et rom der det drives undervisning, fremføringer og et rom for adspredelse og samling - et pusterom fra den vanlige undervisningen. Her har vi anledning til å bruke de audiovisuelle virkemidlene til presentasjoner, musikkundervisning og annet kreativt arbeide. At denne «stua» ligger i hjertet på «Mikke Mus-paviljongen» er ingen tilfeldighet. Skolen var i sin tid et prakteksemplar og ble besøkt fra fjern og nær. Det er den ennå! Med sine lave bygg, innbydende og fleksible løsninger, møter den 5-åringen med sine behov.

Ønsket om oppgradering av gymsal og garderober i murbygget er fremdeles aktuelt, kan hende må og kan dette sees i sammenheng med et nytt kulturbygg i kommunen. Ettersom samfunnshuset er slitt av tidens tann og andre deler av befolkningen (mange lag og foreninger trenger øvingsrom og lagerplass) har et behov for å drive med sine aktiviteter og fremføringer. En «ny» samlingsplass med scene ute og inne i midtbygda bør planlegges, der folk som er interessert i bygdas ve og vell får være med og planlegge. Hva med spillvarmen fra murbygget? Kan den brukes til et sted der elever og voksne kan «henge»/myldre?


 

Vi må ikke forhaste oss i denne saken. La flere prosesser virke sammen! Snarere for meg virker det som om «byggegruppa» har hatt det veldig travelt.  Utdanningsforbundet ved Meråker skole er bekymret for de menneskelige ressursene (lærere, fagarbeidere, miljøterapeuter, skolesykepleiere) blant elevene, at disse må blø. Jeg støtter dem og er som dem bekymret for kommuneøkonomien.

Meråker skal seile inn i 2022 - oppreist, uten brukket rygg - som egen kommune med økende befolkningstall. Med tanke og mål om en administrasjon som er bosatt i bygda, som tar ansvar og lytter til Kjell Steinar Grytbakk - En medaljevinner av de sjeldne!


Ellen Olaug Hetland Ljung