«Mange barn og unge har gått glipp av kultur- og fritidstilbud i en periode av livet som de aldri får tilbake»

Bjørn Værnes Fiske i Malvik Venstre 

Debatt

Denne uken legger Venstre i regjering frem den første barne- og ungdomskulturmeldingen i Norge. Det er vi glade for. Det er på høy tid at barne- og ungdomskulturen blir tatt mer på alvor. Målet er å legge til rette for at alle norske barn og unge, uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn, får tilgang til kultur og muligheten til selv å delta, skape, lære og mestre. For å få til det må vi sikre at alle barn og unge, fra de er i småbarnsalderen, til de er ferdige med videregående opplæring, har tilgang til et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet, og at noen ser og setter pris på bakgrunnen, erfaringene og kunnskapen hver enkelt har med seg. Det betyr at de offentlige kulturkronene må brukes på riktigst mulig måte


 

Det siste året har vært preget av strenge, men nødvendige smitteverntiltak. Likevel vet vi at tiltakene rammer ulikt. Når teateroppsetninger må utsettes, kulturskolene må begrenses og barnehager og skoler har måttet holde stengt, vet vi at det får store konsekvenser for de unge i samfunnet vårt. Mange barn og unge har gått glipp av kultur- og fritidstilbud i en periode av livet som de aldri får tilbake, men bekymringen er også reell for at de aldri finner veien tilbake til fritidsaktivitetene de har vært en del av tidligere.

Det handler ikke om å bekymre seg for at vi som samfunn mister store talenter, men om å anerkjenne betydningen kulturopplevelser har for den enkelte her og nå, tilgangen til dannelse og menneskelig vekst. Vi synes derfor det er veldig positivt at det i meldingsarbeidet har vært lagt stor vekt på å lytte til og hente innspill fra barn og unge over hele landet i arbeidet med denne meldingen. Som lokale politikere har vi forventninger til at den nye meldingen tar innover seg innspillene, alt fra å løfte frem flere digitale medier og kunstuttrykk, ansette flere faglærere i praktisk-estetiske fag til å øke tilbudet og tilgjengeligheten til kunst og kultur rundt omkring i landet.  Vi forventer at det blir presentert tiltak som peker på hvordan regjeringer må jobbe tettere opp mot kommunene for å lykkes. Det er i kommunene at kunst- og kulturtilbudet eksisterer. Kulturskolene skal være for alle, men må rekruttere bredere for å lykkes med det.


 

Vi vet at kultur er mer enn underholdning, fritidssysler og tidsfordriv, men i Norge har vi ikke vært flinke nok til å anerkjenne det i kunst- og kulturtilbud til barn og unge, dette må meldingen ta tak i. Barn- og unge fortjener det aller beste av kvalitet og det bør være i offentlighetens interesse og i den offentlige kulturdebatten å løfte frem viktigheten av hva som blir skapt for barn og unge. Vi ser frem til hva regjeringen presenterer førstkommende fredag med klare forventninger til en stortingsmelding som har lyttet, peker på retning for offentlig barne- og ungdomspolitikk og løfter barne- og ungdomskulturen sin status. Mer medbestemmelse, mer tilgjengelighet og høyere kvalitet.


Bjørn Værnes Fiske

Malvik Venstre