Åpent brev til kommunaldirektør og kommunestyre: Hva koster «å sende på anbud»?

Heldigvis tar noen partier og kommunestyrerepresentanter nå ansvar og går imot rådmannens forslag om «utbedring» av Meråker skole, skriver innleggsforfatteren.   Foto: Ivar Værnesbranden

Debatt

Titusener kastes, etter min mening «ut vinduet», i denne krangelen om utbedring av Meråker skole.

Heldigvis tar noen partier og kommunestyrerepresentanter nå ansvar og går imot rådmannens forslag om «utbedring» av Meråker skole. Hele 7 av kommunestyrets 21 representanter gikk imot en «utbedring» mange, både brukere og skoleeiere nå er i tvil om, virkelig er en «utbedring». Uroen for den framtidige økonomien i kommunen stiger.


 

Befaring og besiktigelse bør nå skje før denne sløsingen av kommunale kroner får fortsette. Nå må skoleeier (kommunestyre) våkne fra vinterdvalen. Å pusse opp hovedkvarteret «Mikke Mus», er kalkulert til 35 millioner kroner. Er det en oppgadering i gull det er tatt høyde for?

Nye tidsriktige møbler til bruk i bl.a. stasjonsundervisning, lystette gardiner, nye hyller/skuffer, lærebøker analog og digitalt, læremidler etc kan gjøre tilpasningen til ny læreplan, lettere for elever og pedagoger. Låsbare skap til hver enkelt elev, hadde også inngått i ansvarslæring.  Et langt læringsløp der ulike elever skal stå løpet ut, der mål kan være fagbrev av ulik art, studies.spes og høyere utdanning kan være et mål. Der vårt høyeste ønske er å utdanne ansvarsbevisste elever, som har kunnskap og vilje til å tenke gode løsninger videre i eget liv.


 

Hva vil det koste å legge om all data, tråder og ledninger i nytt bygg? Disse er nå nedfelt i skolegården...som etter planen skal graves opp....? Hvem skal betale. Hvor er logikken?

Styringsgruppa har utelatt en del kostnader, mener jeg. Nye skoler i Trøndelag bygges og prislappene er høye. Hvorfor er det så få som snakker sammen og hvorfor blir skepsis og vantro til forslag om forbedringer ved Meråker skole, kvittert med mislighold og overlegenhet? Hvorfor er ikke en eneste håndverker tatt med i styringsgruppa? Hvorfor ledes dette av et sektorkontor som i utgangspunktet ikke styrer sine grunnleggende arbeidsoppgaver?


 

Forskere og pedagoger sammenfatter undersøkelser fra utviklingssamtaler og skolemiljø, både lokalt og sentralt. Folkehelsa og livslang mestring i et miljøperspektiv slår et slag for livslang læring og psykisk helse. Når ungdomsskolejenter og -gutter går på toalett tilpasset småskoleelever, kan en bare tenke seg hvilke traumer dette kan bringe med seg. Hva vil vi ungdomsskoletida skal bli husket som? Og hvor mye ekstra renhold krever ikke dette?

Kommunen har et ansvar for sine innbyggere som det viser seg, ikke ivaretas. Dette gjelder skolevei, vedlikehold av bygninger, bl.a. grunnskole, samfunnshus, kommunale husvære, kommunale tjenester som helsesykepleier og barnevern for sårbare grupper, tilrettelegging og sosialisering til nye landsmenn, oppgradering av sentrum. Lista er lang. Nå må det settes av ressurser til oppgradering av disse, gjerne med en skikkelig engangssum, deretter årlige utgifter i et lengre løp, på budsjett.


 

Vi vet at veien til Egga og Torsbjørkdalen må utbedres for å gjøres trygg og sikker, samfunnshuset utbedres og gjøres klart for konserter o.l. Og byggeklare tomter bør klargjøres på Egga! Meråker skole har et pedagogisk opplegg på Svedjan. Veien dit, over Tømmeråsmyra, oppleves ikke trygg!

Her må store investeringer til litt kvikt! Er ikke det pri èn, synes dere?? Å ta vare på det vi allerede har? Jeg bærer i meg et håp om at verdier, både menneskelige og økonomiske, gir grobunn for kultur, vekst og utvikling i Meråker – og at disse må hensyntas når vi kommer til et veiskille, der prioriteringer og valg må tas. Spesielt når nye prosjekt havner så langt ut på viddene som i skoleutbyggingssaken i Meråker. At murbygget, som var klar for riving for 30 år siden, plutselig ble verneverdig, stiller jeg og mange med meg, store spørsmålstegn ved. «Koster å rive», sier noen. «Miljøbombe», sier andre. «Lukter ikke godt», er også vanlige kommentarer.

Kommunen bør kunne samle barnehagebarna i en barnehage, for slik å få frigjort husrom og stillinger.  SFO kunne fått et godt tilbud i Skolegata, der kommunen burde handle og rive tidligere lærerbolig, og man kunne bygd et Sfo moderne og tidsriktig, som appellerer til spennende aktiviteter.

Skolekjøkken og gymsal kan lokale håndverkere rehabilitere i løpet av en sommer! Rom som er veldig viktige for elevenes skoledag og for kunnskapsbasert undervisning i de praktisk-estetiske fagene. Begge disse spesialrommene har bopel i murbygget, som visstnok blir stående noen vintrer til.

Med vennlig hilsen Ellen Olaug Hetland Ljung.