«Det holder ikke å eie, hvis man ikke vil bevare verdiene»

Morten Harper i Stjørdal SV.  Foto: Privat

Debatt

Mange i Stjørdal og omegn er med rette bekymret for det politiske spillet som ordfører og de tre største partiene driver om vindkraftplanene i Leksdalen. Et av kommunens fineste naturområder ligger i potten. Ordførerkameratene i Senterpartiet og Høyre vil ikke si tydelig hva de mener i saken, men gjør det de kan for å holde prosjektet varmt. Arbeiderpartiet sier i enkelte sammenhenger at de er mot vindkraft i Leksdalen, men da er det mildt sagt merkelig at partiet ikke stemmer i tråd med dette i kommunestyret.

Arbeiderpartiets Ann-Inger Leirtrø og Jan Inge Kaspersen har i et innlegg i Bladet 30. mars vanskelig for å forstå at SV (med flere partier) stemte mot forslaget fra ordfører Vigdenes om oppkjøp i TrønderEnergi. Forsøket fra Leitrø og Kaspersen på å gjøre dette til et spørsmål for eller mot offentlig eierskap er unødvendig sleivete. Det alternative forslaget fra bl.a. SV inneholdt det samme aksjekjøpet.


 

Forskjellen er at vi samtidig ville stille en del krav til hvordan Stjørdal skal utøve dette eierskapet for å bevare felleskapets naturverdier.

Forslaget fra SV, Rødt, MDG, V og Frp fastslo: «Som medeier av TrønderEnergi vil Stjørdal kommune aktivt arbeide for at det ikke bygges nye vindkraftanlegg i Trøndelag eller andre steder der dette medfører store naturinngrep. Stjørdal kommune vil jobbe for å gjøre selskapet ledende på oppgradering av vannkraft, energieffektivisering og integrert energiproduksjon i bygg.»

Det var denne eierskapspolitikken debatten i kommunestyret forrige uke handlet om. For Ap, Sp og H ble en slik klar tale på vegne av trøndersk natur tydeligvis for kraftig kost. Når flertallet avviste disse gode føringene for eierskapet, kunne SV selvsagt ikke støtte oppkjøpet i TrønderEnergi. Hensikten med offentlig eierskap er ikke bare avkastning i kroner og øre, men å utøve politisk styring for å trygge fellesskapets verdier. Ordførerens forslag, som Ap stemte for, ivaretar ikke naturverdiene.


 

Jeg må også si jeg er noe undrende til Ap-representantenes forsøk på å sette seg på den høye hest for «at våre naturressurser skal forvaltes av det norske fellesskapet». Det var Ap som sikret Solberg-regjeringen flertall for å legge Norge inn under EUs energiunion og ACER. Dermed kan EUs frie flyt av energi begrense mulighetene for å styre kraften til det beste for samfunnet og grønn omstilling i Norge. Storstilt eksport av strøm til EU er dessuten en pådriver for mer utbygging av vindkraft på land i Norge – og Trøndelag.

Derfor er den hesten Leitrø og Kaspersen setter seg på, av det trojanske slaget. Den norske fellesskapstanken for forvaltning av ressursene våre, som SV er en forkjemper for, er satt under alvorlig press av den EU-tilpasningen som Ap og Høyre har stått i bresjen for.


Morten Harper

Kommunestyrerepresentant for SV i Stjørdal