«Det nytter å kjempe!»

Ekspolitikere Kåre Børseth har jobbet i over 30 år for gang- og sykkelveg langs E14 mellom Hegra og Stjørdal. Nå skal vegen bygges på nordsida langs e14 til venstre på bildet.  Foto: Jan Erik Sundoy

Debatt

Vi får nok et bevis på at det nytter å stå sammen og fronte meningene til fellesskapets beste. Dette til tross for at det kan ta mange år før det trege, men flotte samfunnet vårt reagerer.

Jeg sikter selvsagt til den gledelige meldingen om at nå får vi endelig utbygging og sikring av gang og sykkelvei langs E14 fra sentrum av Stjørdal til Hegra.


 

Denne saken ble behandlet i hovedutvalget for plan og miljø i Stjørdal forleden. Noen rare forslag dukket opp. Men etter en grundig diskusjon kunne heldigvis leder i komiteen Rolf C. Berg, slå klubba i bordet og si at det er viktig at gang- og sykkelveien fra Stjørdal til Hegra skal fullføres.

Jeg vil rette en takk til dere oppegående politikere som forstår hvor viktig dette trafikksikkerhetsarbeidet er for dalføret vårt.

Min ros må også gå til vår alltid oppegående lokale avis Bladet som utrettelig har frontet dette prosjektet i snart 30 år.


 

Mange journalister har gjennom alle disse årene stått på og vært engasjert. Jeg har gått igjennom alle disse avisutklippene: Et navn har dukket opp i de siste 20 årene: Nemlig Jan Erik Sundøy som har ført våre tanker i pennen.

Uten vår positive lokale presse, hadde vi ikke hatt mulighet for å få gehør i vårt samfunn. Mange saker gjenstår, så vi trenger pressens hjelp også videre.


Stjørdal 8-4 -2021

Hilsen en takknemlig trafikant

Kåre M. Børseth